Delarsrapport Q3 2018

JULI - SEPTEMBER 2018

  • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. 
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
  • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 655 (-4 102). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 182 (-1 792). 
  • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 722 (-4 155).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,40) sek. 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 909 (-1 946). 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • I november deltar LightLab tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag i den svenska paviljongen på China International Import Expo (CIIE), vilket är den första publika lanseringen av Bolagets UV-chip på den kinesiska marknaden.

2018-11-08

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delarsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär