LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2018

JULI - SEPTEMBER 2018

 • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. 
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 655 (-4 102). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 182 (-1 792). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 722 (-4 155).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,40) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 909 (-1 946). 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • I november deltar LightLab tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag i den svenska paviljongen på China International Import Expo (CIIE), vilket är den första publika lanseringen av Bolagets UV-chip på den kinesiska marknaden.

2018-11-08

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Nerladdningsbara filer

LightLab introducerar nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten

LightLab tillkännagav idag tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten. Baserade på LightLabs EEE Light®-teknologi - en UV-C-teknologi byggd på fältemission och unik nanoteknik - erbjuder LightLabs UV-chip stora fördelar med hög prestanda och attraktiv kostnad som gör dem unikt lämpade för konsumentnära tillämpningar.


Rättelse: LightLab Sweden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande avseende kallelse till årsstämma angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen innehåller ingen kurspåverkande information.

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. 
LightLab och SAES Getters tecknar samarbetsavtal

 • LightLab har tecknat ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material
 • Syftet med avtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen
 • Avtalet innebär bl a att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion

Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. 


Bokslutskommuniké 2018

HELÅRET 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har erhållit en kreditram om 20 miljoner kronor från en av huvudägarna
 • Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip förväntas skalas upp under 2019

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2018

JULI - SEPTEMBER 2018

 • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. 
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 655 (-4 102). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 182 (-1 792). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 722 (-4 155).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,40) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 909 (-1 946). 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär