LightLab introducerar nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten

LightLab tillkännagav idag tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten. Baserade på LightLabs EEE Light®-teknologi - en UV-C-teknologi byggd på fältemission och unik nanoteknik - erbjuder LightLabs UV-chip stora fördelar med hög prestanda och attraktiv kostnad som gör dem unikt lämpade för konsumentnära tillämpningar.

UV-chip från LightLab är utformade för enkel integration i produkter med desinfektionsfunktionalitet och har bevisad hög bakteriereducerande effekt, genom sitt breda UV-C-spektrum med en topp vid 267 nm.

Den låga effektförbrukningen och optimerade effekttätheten möjliggör både integration och drift i våra kunders produkter utan att ytterligare lösningar för värmeavledning krävs.

"Våra nya UV-chipprodukter gör att våra kunder kan lägga till effektiv, miljövänlig och lättintegrerad UV-desinfektionsfunktionalitet i sina produkter till en lägre kostnad och snabbare time-to-market", säger Johan Tingsborg, VD för LightLab.

Tillgänglighet

Verifierade UV-chip, utvecklingskort och referenskonstruktioner finns tillgängliga för kunder från slutet av april.

En elektronisk drivenhet finns tillgänglig för olika effektklasser och kan levereras för att driva från ett (1) upp till sex (6) UV-chip parallellt. Inledningsvis kommer två effektklasser att finnas tillgängliga, 250 mW ineffekt och 500 mW ineffekt.

Ytterligare information om de nya UV-chipprodukterna finns på www.lightlab.se 

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 3 800 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se

LightLab introducerar nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten

LightLab tillkännagav idag tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten. Baserade på LightLabs EEE Light®-teknologi - en UV-C-teknologi byggd på fältemission och unik nanoteknik - erbjuder LightLabs UV-chip stora fördelar med hög prestanda och attraktiv kostnad som gör dem unikt lämpade för konsumentnära tillämpningar.


Rättelse: LightLab Sweden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande avseende kallelse till årsstämma angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen innehåller ingen kurspåverkande information.

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. 
LightLab och SAES Getters tecknar samarbetsavtal

 • LightLab har tecknat ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material
 • Syftet med avtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen
 • Avtalet innebär bl a att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion

Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. 


Bokslutskommuniké 2018

HELÅRET 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har erhållit en kreditram om 20 miljoner kronor från en av huvudägarna
 • Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip förväntas skalas upp under 2019

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2018

JULI - SEPTEMBER 2018

 • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. 
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 655 (-4 102). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 182 (-1 792). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 722 (-4 155).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,40) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 909 (-1 946). 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär