Meddelar att styrelseledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) meddelar att ledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar sin plats i Bolagets styrelse på grund av andra uppdrag.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com


Meddelar att styrelseledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) meddelar att ledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar sin plats i Bolagets styrelse på grund av andra uppdrag.


LifeAssays KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (FÖRSTA KONTROLLSTÄMMAN) med förslag om fortsatt drift

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har tagit fram en kontrollbalansräkning som utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutat kalla till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). 

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare. För närmare detaljer vänligen se kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Förtydligande av styrelsens åtgärder för bolagets finansiering och korrigering av kapitalbrist

Som tidigare pressmeddelat planerar LifeAssays styrelse att kalla till extra bolagsstämma med anledning av att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (första kontrollstämma). Styrelsen arbetar därför med att upprätta en kontrollbalansräkning.


LifeAssays befarar Kapitalbrist

LifeAssays AB (publ) styrelse har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (kapitalbrist). 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS per den 29 december 2017

Antalet B-aktier i LifeAssays AB (publ) har under december månad, i samband Unitemissionen, ökat med 441 106 449 st. Aktiekapitalet ökade med 8 882 128,98 kr. 


Utfall Unitemission i LifeAssays AB

Unitemissionen i LifeAssays med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 8 december 2017, tecknades till 42,4 procent. 41,9 procent har tecknats med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 8,8 MSEK. 0,5 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,1 MSEK.


LifeAssays får order på 20 instrument till USA.

IDEON, Lund LifeAssays® Partner i USA har lagt en order på 10 st VetReader och 10 st MagniaReader plus reagens till ett sammanlagt värde av 255 000 Kr. Instrumenten skall placeras på kliniker som idag utvärderat eller just avslutar sina utvärderingar av våra produkter.


Förlängning av teckningstid i företrädesemission och överteckningsemission i LIFEASSAYS

Styrelsen för LifeAssays AB har beslutat förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen och överteckningsemissionen till och med den 8 december 2017.


LIFEASSAYS:    Lanseringen av SAA för häst har gett över 150 kvalificerade "leads" och 20 instrument hos kunder.

IDEON, Lund LifeAssays ® AB har presenterat sin nya produkt MagniaReader med test för akutfasprotein (SAA) på utställningar i Danmark, Sverige och i USA under november. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: