LifeAssays årsredovisning för 2018 offentliggjord

LifeAssays meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida. 


Abreos och LifeAssays ansöker gemensamt om ett anslag från NIH för utveckling av cancertest

IDEON, Lund Abreos har inkluderat LifeAssays MagniaReader teknologi för monitorering och optimering av behandling av Herceptin 2 (Her2) positiva cancerpatienter, i en ansökan till National Institute of Health (NIH). Ansökan gäller färdigställandet av en kommersiell produkt inkluderande CE/IVD och FDA registrering.
Bolagsstämma i LifeAssays AB beslutar att avslå förslag om likvidation

DEON, Lund:  Efter att styrelsen för LifeAssays upprättat kontrollbalansräkning som utvisat att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet kallade styrelsen, enligt vad aktiebolagslagen föreskriver, till extra bolagsstämma för prövning av om bolaget ska gå i likvidation. Vid sådan extra bolagsstämma tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med vad styrelsen förespråkade, att bolaget inte ska gå i likvidation utan att verksamheten ska drivas vidare.Teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7) som emitterades vid unitemission beslutad av extra bolagsstämman den 4 maj 2018

Den 4 maj 2018 beslutade extra bolagsstämman om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO7).
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted