Kompletterande information gällande LifeAssays Årsredovisning 2017

Bolagets Årsredovisning skulle enligt NGM:s regelverk varit offentliggjord senast den 30 april, vilket också NGM har påpekat i ett brev till LifeAssays. Anledningen till förseningen är den extra arbetsbelastning som uppstått dels i samband med arbetet med en tidigarelagd kvartalsrapport och dels som en följd av arbetet med prospektet inför den emission som bolagets extra bolagsstämma den 4 maj beslutade att genomföra.Sammanläggning av aktier i LifeAssays

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 verkställs beslut om sammanläggning av LifeAssays aktier varigenom tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Första dag för handel efter sammanläggningen är den 14 maj 2018. Från och med idag handlas således aktien i en kurs som reflekterar sammanläggningen. En stängningskurs om 0,5 öre fredagen den 11 maj 2018 innebär teoretiskt en kurs om 5 kronor måndag den 14 maj 2018. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tusental sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018.


Kommuniké från extra bolagsstämma i LifeAssays

LifeAssays AB (publ) ("LifeAssays" eller "Bolaget") höll under fredagen den 4 maj 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


LifeAssays presenterar på Aktiespararnas Aktiefrukost

Bifogad presentation över verksamheten presenteras idag på Aktiespararnas Aktiefrukost i Stockholm, på LifeAssays extrastämma i Lund den 4 maj samt på Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg den 8 maj. 


Kvartalsrapport Q1 2018

Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under kvartalet till 1 358 tkr vilket var 14% lägre än motsvarande kvartal föregående år och 31% lägre än det närmast föregående kvartalet.


LifeAssays AB (publ) ändrar i kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har ändrat i beslutsförslag inför extra bolagsstämma den 4 maj 2018. Bakgrunden är ett fel vid beräkningen av det totala belopp som kan användas för minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Bolagets aktiekapital ska för förlusttäckning minskas med 30 000 000 kronor (tidigare 34 262 495,56 kronor). Denna justering medför följdändringar avseende förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, fondemission samt bolagsordningsändring III och IV enligt följande.


LifeAssays kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 4 maj 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.


Styrelsen i LifeAssays föreslår emission

Styrelsen i LifeAssays föreslår bl.a. en fullt garanterad företrädesemission av units, en överteckningsemission av units och en sammanläggning av aktier samt kallar till extra bolagstämmaFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: