Bokslutskommuniké 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell information

Koncernen

 • Nettoomsättningen för perioden januari - juni 2017 uppgick till 3 369 (3 978) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till - 10 057 (-9 271) tkr.
 • Resultat per aktie blev - 0,01 (-0,01) kr.

Moderbolaget

 • Nettoomsättningen för perioden januari - juni 2017 uppgick till 3 352 (3 978) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till - 8 592 (- 8 380) tkr.
 • Resultat per aktie blev - 0,005 (- 0,01) kr.

LifeAssays® testsystem används på UW Veterinary care unit at the University of Wisconsin.

Universitetet i Wisconsins veterinärenhet använder LifeAssays® test för CRP hos hund. Beslutet togs i samband med en studie de initierade i juli detta år, där vårt testsystem och hund CRP var en del av utvärderingen.


LifeAssays® testsystem godkänt av kinesisk veterinärkedja med c:a 80 kliniker.

"Under sommaren har vårt system genomgått ett antal tester av ansvariga inom Ba Bi Tang, en veterinärkedja med c:a 80 kliniker. Detta har utfallit mycket väl och vi har nu officiellt kommit in på denna kedja. Målet är att vi ska växa vidare inom denna kedja och även bli en del av deras rutinpanel av blodtester. I dagsläget har vi etablerat oss i 5 av sjukhusen", säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays® AB.


Nytt antal aktier i LifeAssays per den 31 MAJ 2017

Antalet B-aktier i LifeAssays AB (publ) har under juli månad, i samband med utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017 (TO5), ökat med 439 393 937 st. Aktiekapitalet ökade med 8 787 878,74 kr.


Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017

Extra bolagsstämman i LifeAssays AB (publ) beslutade den 17 mars 2016 om unitemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare varvid tecknades 965 941 004 nya B-aktier. De som tecknade 1 unit i emissionen erhöll 1 teckningsoption av serie 2016/2017 vederlagsfritt. Det totala antalet teckningsoptioner uppgick till 482 970 502 st. 


Kommuniké årsstämma 2017

Vid årsstämma i LifeAssays AB (publ) i Lund den 27 april 2017 fattades bland annat följande beslut.


Årsstämma 2017-04-27 - presentation

Presentation som visas på årsstämman med start kl 16.00. 


Kvartalsrapport för det första kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick under det första kvartalet till 1 586 tkr vilket var 11% lägre än motsvarande kvartal 2016.
 • Försäljningen av antalet tester var i nivå med det första kvartalet föregående år.
 • Rörelseomkostnaderna under det första kvartalet var marginellt högre än under det första kvartalet föregående år, främst hänförligt till att vi nu är en extra resurs inom produktutvecklingen.  
 • Avtal med kinesiska investerare om samägt dotterbolag i Kina och investering i LifeAssays®.
 • Utveckling av den nya katt SAA testen avslutades och produktionsanpassning genomfördes.
 • Distributören i Italien har sålt sina första 10 instrument/reagenspaket.
 • Tillväxtverket gav LifeAssays en affärsutvecklingscheck på 250 000 kr för USA fokusering.
 • Ny distributör i Spanien, Lamassu diagnostics, som beställt en första batch Equine haptoglobin.


LifeAssays® har nu lanserat sin nya test för akutfasprotein hos katt

LifeAssays® nordiska lansering av en SAA för katt skedde under VeTA dagarna i Malmö helgen 1 och 2 april.  Lanseringen internationellt blir under BSAVA i Birmingham den 6 till 9 april.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: