MagniaReader med test av SAA för häst visad i Danmark

IDEON, Lund LifeAssays AB presenterade sin nya produkt MagniaReader med test för akutfasprotein (SAA) för häst i Danmark den gångna helgen.


LifeAssays offentliggör prospekt avseende Unitemissionen

LifeAssays AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad Unitemission med teckningsperiod 8 november - 29 november 2017.


Kommuniké från extra bolagsstämma oktober 2017 med beslut om företrädesemission

Vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ) i Lund den 30 oktober 2017 fattades bland annat följande beslut.


Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under det tredje kvartalet till 1 277 tkr vilket var 22% lägre än förra årets tredje kvartal.
  • Försäljningen under Q3 påverkades negativt av utebliven försäljning till Korea samt en nedgång i försäljningen i Norden under sommaren. Försäljningen i Norden ligger i september åter på förväntad nivå.
  • Vår nya testinflammationsmarkör för katt SAA som lanserades i våras, har redan sålt motsvarande 90% av hela förra årets försäljning av vår katt-test i Norden och i Kina är nu samtliga kunder överförda till denna produkt. Testen registrerades i Korea i september.
  • Utvecklingen av den kvantitativa engångstesten framskrider enligt plan och en integrerad provbehandlingsenhet har utvecklats parallellt.
  • Den riktade emissionen till vår kinesiske partner St. Grand, beslutad i mars i år, fick tyvärr avbrytas under det tredje kvartalet, då de inte kunde föra ut pengar ur Kina som betalning för de tecknade aktierna. Styrelsen har, för att fortsatt finansiera de satsningar som beskrivs nedan, men även för att undvika risken att bolagets egna kapital under hösten 2017 ska understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet, kallat till extra bolagsstämma för beslut om en nyemission. 

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2017 kl. 16.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund

Emission till StGrand Asset management avbruten

Styrelsen i LifeAssays AB (publ.) meddelar att den riktade emissionen som tecknades av StGrand Asset management i mars och som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 9 mars inte kommer att genomföras men att arbetet med det gemensamt ägda bolaget i Kina fortsätter enligt plan.


Bokslutskommuniké 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell information

Koncernen

  • Nettoomsättningen för perioden januari - juni 2017 uppgick till 3 369 (3 978) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till - 10 057 (-9 271) tkr.
  • Resultat per aktie blev - 0,01 (-0,01) kr.

Moderbolaget

  • Nettoomsättningen för perioden januari - juni 2017 uppgick till 3 352 (3 978) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till - 8 592 (- 8 380) tkr.
  • Resultat per aktie blev - 0,005 (- 0,01) kr.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: