Delårsrapport Q1 2018

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,9 Mkr (3,4 Mkr).
  • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,3 Mkr (-0,7 Mkr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,1 Mkr (-1,1 Mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,02 kr (-0,04 kr). 

 

Första kvartalet i sammandrag

  • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var något lägre än föregående kvartals. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien, Europa, Mellanöstern och Latinamerika.
  • Under 2017 utvärderade ett flertal tillverkare av AR-glasögon LC-Tecs PolarView®-filter med gott resultat, vilket ledde till en av dessa aktörer beställde skräddarsydda prototyper som levererades under slutet av föregående år. Denna aktör har under kvartalet fortsatt att beställa olika prototyper och diskussioner om ett mer omfattande samarbete inleddes.
  • Som kommunicerats i tidigare kvartalsrapporter har LC-Tec under 2016 och 2017 arbetat med ett större utvecklingsprojekt. Projektet har avsett förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet och har bedömts att potentiellt kunna leda till framtida leveranser. I mars lade kunden bakom detta utvecklingsprojekt en stororder på den förbättrade produkten. Ordervärdet är på motsvarande ca 6,5 Mkr med leveranser planerade under perioden maj 2018 till februari 2019. 

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2018 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

  • Halvårsrapport: 23 augusti, 2018.
  • Niomånadersrapport: 26 oktober, 2018. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: info@lc-tec.se 

Verksamheten - LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC- baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär