LC-Tec Holding AB erhåller engångsersättning istället för royalty

Under 2015 avyttrade LC-Tec Holding AB dotterbolaget LightSpace Inc. (se delårsrapport 9 månader samt bokslutskommuniké 2015) för en engångssumma, men med skyldighet för köparen att betala royalty från framtida försäljning av produkter baserade på de patent som LightSpace Inc. äger.

Köparen har haft rätt att betala en ytterligare engångssumma istället för kommande royalty. Köparen har under slutet av december 2017 utnyttjat denna möjlighet. LC-Tec tillfördes 125 000 EUR under 2017 som ett resultat av denna affär. Resultattillskottet är lika stort som det erhållna beloppet.

Borlänge den 3 januari 2018

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 70
Mail: info@lc-tec.se

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal, "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC- baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Nerladdningsbara filer


LC-TEC HOLDING AB (publ) - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2019 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


Q1 2019


Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2018 LC

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdag den 14 maj 2019 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.Bokslutskommuniké januari - december 2018

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,9 Mkr (5,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,7 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,7 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (0,04 kr).

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,5 Mkr (16,6 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (3,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,4 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

LC-Tec Displays AB erhåller order

Som kommunicerats i tidigare delårsrapporter samt pressmeddelande tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet.


Delårsrapport 9 månader

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,06 kr (0,03 kr).

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,7 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,03 kr).

Minskad order


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär