LC-Tec Displays AB erhåller finansiellt stöd från Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova), en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, har inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" beviljat LC-Tec Displays AB bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet.

Vinnova bedömer att projektet bygger på en innovation med stor potential och att LC-Tecs resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Totalt erhåller LC-Tec 1 831 000 kr i stöd och medfinansierar dessutom projektet med motsvarande belopp. Projektet kommer att starta omgående och pågå under 18 månader och medför att utvecklingen inom det prioriterade produktområdet Smarta glasögon accelereras.

Borlänge den 21 mars 2019

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79
Mail: info@lc-tec.se 

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 8:45 CET.

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Nerladdningsbara filer


LC-TEC HOLDING AB (publ) - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2019 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


Q1 2019


Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2018 LC

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdag den 14 maj 2019 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.Bokslutskommuniké januari - december 2018

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,9 Mkr (5,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,7 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,7 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (0,04 kr).

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,5 Mkr (16,6 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (3,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,4 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

LC-Tec Displays AB erhåller order

Som kommunicerats i tidigare delårsrapporter samt pressmeddelande tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet.


Delårsrapport 9 månader

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,06 kr (0,03 kr).

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,7 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,03 kr).

Minskad order


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär