Delårsrapport 6 månader

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,0 Mkr (1,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,08 kr (0,03 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,5 Mkr (7,2 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (2,2 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (-0,01 kr).

Andra kvartalet i sammandrag

 • LC-Tec och Lightspeed tecknade i april ett nytt flerårigt exklusivt distributionsavtal som innebär att LC-Tecs patenterade PolarSpeed®-teknik fortsatt kommer att användas i polarisationsmodulatorn DepthQ®.
 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var något högre än föregående kvartals, bl.a. tack vara en större leverans till en icke-biografapplikation. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien och Europa. Det totala antalet installerade 3D-system passerade under kvartalet 3 000 stycken.
 • För att förbättra möjligheterna till ökad försäljning inom produktområdet Kamera har produktutvecklingen av LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® intensifierats och dialoger med potentiella nya kunder med intresse för filtret har kunnat etableras.
 • Ett flertal tillverkare av AR-glasögon har utvärderat LC-Tecs PolarView®-filter med goda resultat. Detta har lett till ökade leveransvolymer av skräddarsydda prototyper under kvartalet och ett mer omfattande samarbete med en av aktörerna har inletts.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LC-Tec tecknade i augusti ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Avtalet kan potentiellt leda till framtida leveransmöjligheter.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2018 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport: 26 oktober, 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

2018-08-23

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson 
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27 

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: info@lc-tec.se 

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8:30 CET.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från årsstämma i LC-Tec Holding AB

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 15 maj 2020 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2020

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 Mkr (4,8 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,2 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (-0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,8 Mkr (-2,6 Mkr).


LC-Tec växer och anställer ny produktionschef i Borlänge

Robin Diegnér tillträder som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge. Som produktionschef kommer Robin att ansvara för tillverkningen av LC-Tecs specificerade produkter och för tillverkningslaget som idag består av 11 personer. Robin kommer närmast från Northcone AB där han verkade som produktionschef.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredag den 15 maj 2020 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.


Ny storägare i LC-Tec

Magnus Nilsson har förvärvat 1 000 000 aktier i LC-Tec Holding AB från Hörnell Teknikinvest AB. Aktieposten motsvarar en ägarandel om 5,8% i LC-Tec. Magnus Nilsson är företagare inom transportbranschen samt privatinvesterare.


LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,7 Mkr (6,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (0,0 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (0,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt och extraordinära kostnader uppgick till 0,01 kr (0,00 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,7 Mkr (0,7 Mkr).

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,4 Mkr (21,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,9 Mkr (2,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,9 Mkr (2,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt och extraordinära kostnader uppgick till -0,17 kr (0,12 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 Mkr (3,4 Mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2019

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 4,7 Mkr (5,1 Mkr).

· Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr).

· Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,2 Mkr (1,3 Mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (0,06 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 Mkr (3,8 Mkr).

Januari - september

· Nettoomsättningen uppgick till 13,7 Mkr (14,7 Mkr).

· Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -1,0 Mkr (2,8 Mkr).

· Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,0 Mkr (2,8 Mkr).

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (0,12 kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,9 Mkr (2,7 Mkr).


LC-Tec Displays AB erhåller stororder

Som tidigare kommunicerats tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet och erhöll i början av 2019 en första order inom avtalet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted