Delårsrapport 6 månader

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,0 Mkr (1,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,08 kr (0,03 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,5 Mkr (7,2 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (2,2 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (-0,01 kr).

Andra kvartalet i sammandrag

 • LC-Tec och Lightspeed tecknade i april ett nytt flerårigt exklusivt distributionsavtal som innebär att LC-Tecs patenterade PolarSpeed®-teknik fortsatt kommer att användas i polarisationsmodulatorn DepthQ®.
 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var något högre än föregående kvartals, bl.a. tack vara en större leverans till en icke-biografapplikation. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien och Europa. Det totala antalet installerade 3D-system passerade under kvartalet 3 000 stycken.
 • För att förbättra möjligheterna till ökad försäljning inom produktområdet Kamera har produktutvecklingen av LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® intensifierats och dialoger med potentiella nya kunder med intresse för filtret har kunnat etableras.
 • Ett flertal tillverkare av AR-glasögon har utvärderat LC-Tecs PolarView®-filter med goda resultat. Detta har lett till ökade leveransvolymer av skräddarsydda prototyper under kvartalet och ett mer omfattande samarbete med en av aktörerna har inletts.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LC-Tec tecknade i augusti ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Avtalet kan potentiellt leda till framtida leveransmöjligheter.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2018 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport: 26 oktober, 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

2018-08-23

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson 
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27 

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: info@lc-tec.se 

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8:30 CET.

Nerladdningsbara filer

LC-Tec Displays AB erhåller stororder

Som tidigare kommunicerats tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet och erhöll i början av 2019 en första order inom avtalet.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2019

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 Mkr (5,6 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (1,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,9 Mkr (1,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (0,08 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,0 Mkr (9,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (1,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (1,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (0,07 kr).


LC-TEC HOLDING AB (publ) - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2019 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


Q1 2019


Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2018 LC

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdag den 14 maj 2019 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.Bokslutskommuniké januari - december 2018

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,9 Mkr (5,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,7 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,7 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (0,04 kr).

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,5 Mkr (16,6 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (3,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,4 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

LC-Tec Displays AB erhåller order

Som kommunicerats i tidigare delårsrapporter samt pressmeddelande tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär