Provbrytning gjord på Kopylovskoye-fyndigheten

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att provbrytning har gjorts på Kopylovskoye-fyndigheten. 32 ton malm inhämtades från olika delar av fyndigheten och processades av en potentiell partner i en närliggande anläggning. Resultaten kommer att gås igenom och analyseras under vintern.

Bolaget har, som tidigare rapporterats, erhållit produktions- och miljötillstånd för att utföra testproduktion på Kopylovskoye-fyndigheten. Under juli - augusti 2017 genomfördes ett program med provbrytning av en potentiell partner. Som en start på detta program togs 32 ton malm från olika delar av Kopylovskoye-mineraliseringen. Malmen processades sedan i en närliggande anläggning för att uppskatta utvinniningsgrad och bekräfta guldhalter. Samtliga kostnader togs av partnern som nu kommer att använda vintern för att gå igenom och analysera resultaten, samt utvärdera alternativen för produktion på Kopylovskoye-fyndigheten.

"Vi är optimistiska gällande Kopylovskoye-projektet. Även om Kopylovskoye inte är vårt huvudsakliga projekt, så bekräftar den senaste händelseutvecklingen att projektet har potential. Inga avtal har tecknats men vi noterar ett tydligt intresse för projektet. Vi fortsätter att utvärdera samtliga alternativ för att finna en partner att utveckla Kopylovskoye", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields AB.

Stockholm, 14 september 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (två berggrunds och en alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Kopy Goldfields och GV Gold gör fortsatta investeringar i Krasny-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") och GV Gold har kommit överens om att investera ytterligare 2 100 000 USD i Krasny-projektet, varav Kopy Goldfields pro-rata andel uppgår till 1 029 000 USD. Kapitaltillskottet skall användas för fortsatt utveckling av Krasny- projektet inom 2017 års prospekterings- och utvecklingsprogram.


Kopy Goldfields and GV Gold continue investing in the Krasny project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") and GV Gold have agreed to invest further USD 2,100,000 into the Krasny project, whereof Kopy Goldfields pro-rata share amounts to USD 1,029,000. The contribution will be used for further development of the Krasny project within the 2017 exploration and development program.

Provbrytning gjord på Kopylovskoye-fyndigheten

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att provbrytning har gjorts på Kopylovskoye-fyndigheten. 32 ton malm inhämtades från olika delar av fyndigheten och processades av en potentiell partner i en närliggande anläggning. Resultaten kommer att gås igenom och analyseras under vintern.

Bulk sampling done at the Kopylovskoye deposit

Bulk sampling done at the Kopylovskoye deposit Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") reports that a bulk sampling program has been done at the Kopylovskoye deposit. 32 tons of ore were collected from different parts of the deposit and processed by an intending partner at a neighboring mill. Results will be reviewed and analyzed during the winter.


Krasny-projektet: 240 koz guldreserver och 1 388 koz guldresurser enligt JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att rapportera en uppdaterad beräkning av mineraltillgångar enligt JORC-koden för Krasny-guldfyndigheten. För första gången inkluderar beräkningen malmreserver. Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 325 koz guld, inklusive 240 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 63 koz. Den uppdaterade beräkningen har utförts av Micon International Co Limited ("Micon").


Krasny project: 240 koz of gold reserves and 1,388 koz of total gold resources according to JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce an updated JORC mineral resource estimate for the Krasny license area and for the first time, the resource estimation includes reserves. For Krasny, the resource estimation shows a total of 1,325 koz Indicated and Inferred mineral resources, including 240 koz of Probable gold reserves. Vostochny shows a total of 63 koz of Inferred mineral resources. The updated estimate is issued by Micon International Co Limited ("Micon").


Kopy Goldfields Delårsrapport januari - juni 2017

Finansiell information för första halvåret 2017 

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -8,2 MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,10 SEK (-0,05)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4,9 MSEK (7,7)
 • Investeringar i prospektering och licenser 0,1 MSEK (0,1)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,8 MSEK (9,1)

Kopy Goldfields Half Year Report January - June 2017

Financial information half year 2017 

 • The Company does not report any revenue
 • Net income MSEK -8.2 (-3.3)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.10 (-0.05)
 • Total cash flow of MSEK -4.9 (7.7)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 0.1 (0.1)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 5.8 (9.1) at period end

Preliminary Krasny project JORC resource update: 45% gold resource increase during last 12 months to 1,388,000 oz of gold

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is pleased to announce a preliminary updated JORC mineral resource estimate for the Krasny license area, reflecting successful exploration activities during 2016. The updated preliminary estimate is issued by Micon International Co Limited ("Micon") and for the first time, the resource estimation includes both "Krasny" (previously referred to as "Krasny Central") and "Vostochny" (previously referred to as "Krasny North"). For Krasny, the resource estimation shows 273,000 oz of Indicated mineral resources (mineral resources of 7,617,000 tonnes at an average grade of 1.11 g/t Au) and 1,052,000 oz of Inferred mineral resources (18,536,000 tonnes at an average grade of 1.76 g/t Au). Vostochny shows a total of 63,000 oz of Inferred mineral resources (1,114,000 tonnes at an average grade of 1.76 g/t Au). All resources are reported within economically minable open pits. The current resource estimation represents 45% increase of total gold resources since the previous resource update in May 2016. This estimation does not include the recent drill results acquired since March 2017.

Operational update July 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") hereby provides an update of the Company's operations:

 • 26 drill holes are completed, accounting for 4,782 meters of core drilling at the Krasny project. In addition, 670 meters of trench sampling are finalized. Totally 5,527 fire assay tests for gold have been received. All activities are done within the 2017 Stage 4 exploration program. 
 • New drill results at the Krasny Central deposit confirmed strike extension of gold mineralization for further 160 meters. 
 • 160 meters of strike extension was also proved on the Krasny North gold mineralization, following positive drill results. 
 • The Pre-feasibility report, which will serve as a basis for decision over construction development on Krasny, is underway and is expected to be finalized shortly.
 • Update of the JORC resource estimation for the Krasny project by Micon International is close to completion.
 • The Northern Territories exploration program 2017 was commenced with target to run geochemical survey for seven gold anomalies on a total area of 122 sq km.
 • Preparation for test mining operations on the Kopylovskoye license is underway with target to start bulk sample testing in summer 2017.

Kopy Goldfields receives SEK 15 million loan

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that a loan of SEK 15 million has been granted from Scandinavian Credit Fund I AB. The loan will be paid on July 7, 2017.


Start of Northern Territories 2017 exploration program

The 2017 exploration program on the Northern Territories has commenced. The program will cover seven identified gold anomalies on a total area of 122 sq km with detailed geochemical survey and geological mapping. Following completion of the program by the end of 2017, it will be possible to plan trench sampling and drilling activities for resource estimation.


Kopy Goldfields reporting update

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that updates regarding the Krasny project development will be reported shortly.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 30 maj 2017. Ordförande för stämman var Claes Levin.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: