Kopy Goldfields joins Union of Gold Producers of Russia and participates in China Gold Congress

Kopy Goldfields has joined the Union of Gold Producers of Russia and will give a presentation in the Mining in Russia session during the China Gold Congress in Beijing on July 24, 2018.

Union of Gold Producers of Russia (UGPR) is a non-commercial organization (association) which was founded in 1995. Members of the Union include companies producing precious metals, refineries, commercial banks and engineering companies, as well as regional gold associations. The main purpose of UGPR is coordination of efforts of UGPR's members to prepare and realize concrete actions for developing gold mining and precious metals industry in Russia, as well as lobbing interests of UGPR's members in governmental institutions of Russian Federation. The Union of Gold Producers of Russia have a partnership with a variety of Russian and foreign organizations, and actively participates in international bullion market events. http://en.goldminingunion.ru/

UGPR is a cooperation partner to the China Gold Congress, which will be held on July 24-26, 2018 in China National Convention Center (Beijing), hosted by China Gold Association and World Gold Council. Being the largest precious metal Event in China, China Gold is the premier display platform for gold in the country. In addition to performing this function, the exhibition is the platform for showcasing gold industry trends and promoting investment and trading in gold. http://en.china-gold.org/

Kopy Goldfields has been invited to give a company presentation during the Mining in Russia session on July 24 at 16.00 - 17.30. The presentation will be given by Mikhail Damrin, CEO.

Stockholm, July 20, 2018

For more information, please contact:

Mikhail Damrin, CEO, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

About Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), listed at NASDAQ First North in Stockholm is a gold exploration and production company operating in eastern Russia. The company holds 11 gold exploration- and production licenses. Kopy Goldfields' objective is to become a near-term gold producer in cooperation with a producing partner under a JV agreement.

Kopy Goldfields AB applies International Financial Reporting Standards (IFRS), as approved by the European Union. Hagberg & Aneborn Fondkommission acts as Certified Adviser, contact number: +46-8-408 933 50.

The Share
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Outstanding shares: 79,866,054     

Kopy Goldfields joins Union of Gold Producers of Russia and participates in China Gold Congress

Kopy Goldfields has joined the Union of Gold Producers of Russia and will give a presentation in the Mining in Russia session during the China Gold Congress in Beijing on July 24, 2018.

Kopy Goldfields slutför förhandling om försäljning av Kopylovskoye-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage att förhandlingar om en kontantförsäljning av Kopylovskoye-projektet för 6 miljoner USD har slutförts. Kopylovskoye-projektet består av fyra berggrundslicenser, Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny and Takhtykan. Ett avtal har tagits fram och förväntas bli undertecknat under tredje kvartalet 2018.


Nytt prospekteringsprojekt i ryska Fjärran Östern

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage ett nytt guldprospekteringsprojekt i ryska Fjärran Östern. En avsiktsförklaring har undertecknats och förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2018. Projektet är ett alluvialt guldprojekt i tidigt stadie som Kopy Goldfields kommer att förvärva andelar i genom att investera i projektet (sk. "earn- in"). Den totala licensarealen överstiger 115 km2 och ligger i en historiskt aktiv guldregion med välutvecklad infrastruktur. Projektet bedöms ha en utmärkt prospekteringspotential och relativt kort ledtid till guldproduktion i jämförelse med bergrundsguld.


New exploration project in the Russian Far East

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce a new gold exploration project in the Russian Far East. A Letter of Intent has been signed, and completion of the acquisition is expected during Q3 2018. Kopy Goldfields will enter this early stage alluvial project on an earn-in basis. The total license area exceeds 115 sq. km, located in an historic gold mining area with well-developed infrastructure. The project has great exploration potential, and relatively short lead time to gold production compared to bedrock gold projects.


Krasny-projektet: Uppdatering av mineraltillgångar visar 32% ökning till 1,832 Moz guldresurser enligt JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att rapportera en signifikant ökning av mineraltillgångar för Krasny-licensen. Mineraltillgångarna rapporteras enligt JORC-koden (2012). Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 492 koz guld, inklusive 257 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 338 koz. Den uppdaterade beräkningen baseras på prospekteringsresultat per den 18 februari 2018 och har utförts av Micon International Co Limited ("Micon").


Krasny project resource update: 32% increase of total gold resources to 1.832 Moz in accordance with JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is pleased to announce a significant increase of resources for the Krasny license area.  The mineral resources are reported in accordance with the JORC Code (2012). For Krasny, the resource estimation demonstrates a total of 1,492 koz contained in Indicated and Inferred mineral resources. This amount includes 257 koz of gold contained in Probable ore reserves. Vostochny shows a total of 338 koz of gold contained in Inferred mineral resources. The updated estimate is based on exploration results as of February 18, 2018 and is issued by Micon International Co Limited ("Micon").


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 29 maj 2018.
Ordförande för stämman var Claes Levin.


Krasny-projektet: Fortsatt utbredning av Vostochnys guldmineralisering i strykningsriktingen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar på Krasny-projektet, vilka bekräftar en fortsatt utbredning av Vostochny- guldmineraliseringen i strykningsriktningen.


Krasny project: Vostochny gold mineralization further extended along strike

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce new drill results for the Krasny project, confirming an extension of the Vostochny mineralization further along the strike.Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018, kl 10.00 på Skeppargatan 27, 4tr, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.


Bokslutskommuniké januari - december 2017

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2017

 • Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -5,6 MSEK (-1,7), för helåret -13,9 MSEK (-5,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,02), för helåret -0,17 SEK (-0,08)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (1,6), för helåret -4,8 MSEK (9,3)
 • Investeringar i prospektering och licenser 2,2 MSEK (1,8), för helåret 2,3 MSEK (1,9)
 • Investeringar i joint venture 8,5 MSEK (8,6), för helåret 8,5 (8,6)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,9 MSEK (10,7)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Year End Report January - December 2017

Financial information July - December and full year 2017

 • The Company does not yet report any revenue
 • Net income MSEK -5.6 (-1.7), full year -13.9 (5.0)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.07 (-0.02), full year -0.17 (-0.08)
 • Total cash flow of MSEK 0.1 (1.6), full year -4.8 (9.3)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 2.2 (1.8), full year 2.3 (1.9)
 • Investments into joint ventures MSEK 8.5 (8.6), full year 8.5 (8.6)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 5.9 (10.7) at period end
 • The Board of Directors proposes that no dividend is paid

Krasny-projektet: Upptäckten av Vostochnys undre mineralisering är det stora resultatet av 2017 års prospektering

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar, vilka bekräftar upptäckten av en undre mineralisering inom Vostochny. På samma sätt som Krasnys undre mineralisering, är Vostochnys undre mineralisering tjockare än den övre. Dessutom kommer Vostochnys undre mineralisering närmare ytan och kan eventuellt gå i dagen på den västra förlängningen i strykningsriktningen.


Krasny project: Discovery of the Vostochny lower structure is the major exploration outcome of 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is happy to announce new drilling results, confirming the discovery of a lower structure within Vostochny. Similar to the lower structure of Krasny, the Vostochny lower structure is thicker than the upper structure. In addition, the Vostochny lower structure is located closer to the surface and potentially outcrops on the western strike extension.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: