Bulk sampling done at the Kopylovskoye deposit

Bulk sampling done at the Kopylovskoye deposit Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") reports that a bulk sampling program has been done at the Kopylovskoye deposit. 32 tons of ore were collected from different parts of the deposit and processed by an intending partner at a neighboring mill. Results will be reviewed and analyzed during the winter.

As previously reported, the Company have received mining and environmental permits to do a test mining program at the Kopylovskoye deposit. This program was carried out by an intending partner during July-August 2017. As a start of the program, 32 tons of ore, representing different parts of the Kopylovskoye mineralization, were collected. The ore was then processed at a neighboring mill to estimate recovery and confirm gold grades. All costs were taken by the partner who will use the coming winter to review and analyze the results and options for production at Kopylovskoye.

"We are optimistic over the Kopylovskoye project. Although Kopylovskoye is not our primary target, the recent development clearly confirm that the project has a potential. No agreement has been signed but we note a firm interest for the project. We continue evaluating all options to find a partner to develop Kopylovskoye", says Mikhail Damrin, CEO of Kopy Goldfields AB.

Stockholm, September 14, 2017

For more information, please contact:
Mikhail Damrin, CEO, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

About Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listed at NASDAQ First North in Stockholm is a gold exploration and production company operating in one of the most gold rich areas in the world; Lena Goldfields, Bodaibo, Russia. The company holds 12 bedrock exploration- and production licenses and one alluvial license covering in total 2,049 sq km, of which the Krasny licenses (2 bedrock and 1 alluvial) are held 49% by the company. The target for Kopy Goldfields is to become a near-term gold producer in cooperation with a producing partner under JV agreement.

Kopy Goldfields AB applies International Financial Reporting Standards (IFRS), as approved by the European Union. Aqurat Fondkommission acts as Certified Adviser, contact number: +46-8-684 05 800.

The Share
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Outstanding shares: 79,866,054

Krasny-projektet: Fortsatt utbredning av Vostochnys guldmineralisering i strykningsriktingen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar på Krasny-projektet, vilka bekräftar en fortsatt utbredning av Vostochny- guldmineraliseringen i strykningsriktningen.


Krasny project: Vostochny gold mineralization further extended along strike

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce new drill results for the Krasny project, confirming an extension of the Vostochny mineralization further along the strike.Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018, kl 10.00 på Skeppargatan 27, 4tr, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.


Bokslutskommuniké januari - december 2017

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2017

 • Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -5,6 MSEK (-1,7), för helåret -13,9 MSEK (-5,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,02), för helåret -0,17 SEK (-0,08)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (1,6), för helåret -4,8 MSEK (9,3)
 • Investeringar i prospektering och licenser 2,2 MSEK (1,8), för helåret 2,3 MSEK (1,9)
 • Investeringar i joint venture 8,5 MSEK (8,6), för helåret 8,5 (8,6)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,9 MSEK (10,7)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Year End Report January - December 2017

Financial information July - December and full year 2017

 • The Company does not yet report any revenue
 • Net income MSEK -5.6 (-1.7), full year -13.9 (5.0)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.07 (-0.02), full year -0.17 (-0.08)
 • Total cash flow of MSEK 0.1 (1.6), full year -4.8 (9.3)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 2.2 (1.8), full year 2.3 (1.9)
 • Investments into joint ventures MSEK 8.5 (8.6), full year 8.5 (8.6)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 5.9 (10.7) at period end
 • The Board of Directors proposes that no dividend is paid

Krasny-projektet: Upptäckten av Vostochnys undre mineralisering är det stora resultatet av 2017 års prospektering

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar, vilka bekräftar upptäckten av en undre mineralisering inom Vostochny. På samma sätt som Krasnys undre mineralisering, är Vostochnys undre mineralisering tjockare än den övre. Dessutom kommer Vostochnys undre mineralisering närmare ytan och kan eventuellt gå i dagen på den västra förlängningen i strykningsriktningen.


Krasny project: Discovery of the Vostochny lower structure is the major exploration outcome of 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is happy to announce new drilling results, confirming the discovery of a lower structure within Vostochny. Similar to the lower structure of Krasny, the Vostochny lower structure is thicker than the upper structure. In addition, the Vostochny lower structure is located closer to the surface and potentially outcrops on the western strike extension.


Projektet Norra Territoriet: Resultaten från prospekteringsprogrammet 2017 är positiva och uppvisar 3 guldanomalier för vidare prospektering

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") har nöjet att presentera resultaten från 2017 års prospekteringsprogram inom projektet Norra Territoriet. Tre guldanomalier har identifierats och rekommenderats för ytterligare kärnborrning och provtagning genom dikning. Resultaten följer förväntan och bekräftar en stark prospekteringspotential.


Northern Territories project: Results from exploration program 2017 successful and show 3 gold anomalies for further exploration

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is pleased to announce the results of the 2017 exploration program on the Northern Territories project. Three gold anomalies were identified and recommended for further core drilling and trench sampling. The results are as expected and confirm a strong exploration potential.

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference Kopy Goldfields will participate in the PDAC 2018 conference in Toronto on March 4-7, 2018.


Kopy Goldfields erhåller lån om 15 MSEK

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att ett lån om 15 MSEK har beviljats från Scandinavian Credit Fund I AB. Lånet kommer att utbetalas vid två tillfällen, den 3 mars 2018 och den 3 maj 2018.


Kopy Goldfields receives SEK 15 million loan

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that a loan of SEK 15 million has been granted from Scandinavian Credit Fund I AB. The loan will be received in two installments, on March 3, 2018 and May 3, 2018.


Krasny-projektet: Resultat visar en signifikant ökning av guldmineraliseringen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage nya borresultat, vilka bekräftar en 160 meters förlängning av Krasny-mineraliseringen samt en 620 meters förlängning av Vostochny-mineraliseringen västerut i strykningsriktningen. Resultaten lämnar båda mineraliseringarna öppna i strykningsriktningen och utgör bevis för en viktig utbredning av guldmineraliseringarna västerut, vilket bidrar till att potentialen för ytterligare mineraltillgångar ökar.


Krasny project: Results show a significant increase of gold mineralization

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce new drill results, confirming 160 meters extension of the Krasny mineralization, and 620 meters extension of the Vostochny mineralization to the west along the strike. The new drill results leave both mineralizations open along the strike and provide evidences of an important extension of the gold mineralizations to the west, increasing the gold resource upside potential.


Borrning på Krasny-projektet har slutförts

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar att borrningen av 2017 års prospekteringsprogram på Krasny-projektet har slutförts.


Drilling on the Krasny project has been completed

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that drilling under the 2017 exploration program on the Krasny project has been completed.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: