GV Gold föreslår att Krasny-projektet skall tas vidare till lönsamhetsstudier och tillståndsprocesser under 2018

GV Gold föreslår att lönsamhetsstudier och tillståndsprocesser skall inledas på Krasny-projektet för att kunna förbereda projektet för byggstart i slutet av 2018. En uppdatering av den ryska reservrapporten kommer att påbörjas i början av 2018 och ytterligare prospektering inom Krasny och Batyi licenserna kommer att fortsätta för att öka och uppgradera guldresurser och reserver. En ny projektledare för Krasny har utsetts av GV Gold och Kopy Goldfields.


GV Gold proposes to take the Krasny project into Feasibility Studies and permitting process in 2018

GV Gold proposes to take the Krasny project into Feasibility Studies and permitting process, in order to prepare the project for construction start by the end of 2018. An update of the Russian reserve report will be initiated in the beginning of 2018 and further exploration within the Krasny and Batyi license areas will continue, to increase and upgrade gold resources and reserves. A new project leader for Krasny has been appointed by GV Gold and Kopy Goldfields.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Stora Aktiedagen i Stockholm måndagen den 13 november 2017.


Krasny-projektet: Signifikant guldförekomst i borrprofil 16, vilken är den mest västerut belägna profilen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage ett nytt signifikant borrtvärsnitt på 15 meter @ 2,12 g/t i borrprofil 16, den borrprofil som ligger mest västerut. Detta tvärsnitt bevisar fortsättningen på guldmineraliseringen västerut och förbättrar uppsidan avseende guldresurser.

Krasny project - significant gold intersection in the most western Profile 16

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce a new significant drill intersection of 15 m @ 2.12 g/t in the most western drill Profile 16. This intersection evidences continuation of gold mineralization further to the West and increase the gold resource upside potential.


Kopy Goldfields presenterar i Falköping och Göteborg

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Aktiedagen i Falköping måndagen den 23 oktober 2017 och vid Aktiekvällen i Göteborg onsdagen den 25 oktober 2017.


CEO of GV Gold being interviewed regarding the Krasny project: "we will and we are ready to build the mine"

In September 2017, the Russian Internet news portal Prime Gold - Vestnik Zolotopromyshlennika (https://gold.1prime.ru), specializing on mining industry information, published an interview with German Pikhoya, CEO of GV Gold, regarding the GV Gold's development plans, including the Krasny project. The interview was given in connection with the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia and was published in Russian, see attachment for the original Russian article.


Kopy Goldfields participates and speaks in the MINEX 2017 Forum

Kopy Goldfields will participate in the MINEX 2017 forum in Moscow on October 11-12, 2017 and will give a company presentation.


Operativ uppdatering Krasny-projektet, september 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") lämnar härmed en uppdatering kring Krasny-projektet:

  • 45 hål har borrats, vilka totalt uppgår till 10 510 meters kärnborrning. Dessutom har 1 220 meter av utvärdering genom dikning genomförts. Totalt har 10 886 provresultat för guld erhållits. Alla aktiviteter har genomförts inom ramen för steg 4 i 2017 års prospekteringsprogram.
  • Nya borresultat bekräftar en 240 meters ytterligare utbredning av guldmineraliseringen vid Centrala Krasny i strykningsriktningen. Den totala längden är nu 1 870 meter.
  • Positiva resultat från borrning vid Vostochny (tidigare "Norra Krasny") bekräftar en 560 meters förlängning av guldmineraliseringen. Vostochny-mineraliseringens totala strykningslängd uppgår nu til 1 700 meter.
  • För-lönsamhetsstudien (eng: Pre-feasibility report), som ska tjäna som underlag för beslut om att starta gruvkonstruktion på Krasny, fortgår och rapporten väntas vara klar inom kort.

Krasny project operational update, September 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") hereby provides an update of the Krasny project:

  • 45 drill holes are completed, accounting for 10,510 meters of core drilling. In addition, 1,220 meters of trench sampling are finalized. Totally 10,886 fire assay tests for gold have been received. All activities are done within the 2017 Stage 4 exploration program.
  • New drill results at the Krasny Central deposit confirms further strike extension of gold mineralization for 240 meters, reaching a total of 1,870 meters.
  • 560 meters of further strike extension is proved on the Vostochny (former Krasny North) gold mineralization, following positive drill results. Total strike continuation of the Vostochny gold mineralization is now confirmed for 1,700 meters.
  • The Pre-feasibility report, which will serve as a basis for decision over construction development on Krasny, is underway and is expected to be finalized shortly.

Kopy Goldfields och GV Gold gör fortsatta investeringar i Krasny-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") och GV Gold har kommit överens om att investera ytterligare 2 100 000 USD i Krasny-projektet, varav Kopy Goldfields pro-rata andel uppgår till 1 029 000 USD. Kapitaltillskottet skall användas för fortsatt utveckling av Krasny- projektet inom 2017 års prospekterings- och utvecklingsprogram.


Kopy Goldfields and GV Gold continue investing in the Krasny project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") and GV Gold have agreed to invest further USD 2,100,000 into the Krasny project, whereof Kopy Goldfields pro-rata share amounts to USD 1,029,000. The contribution will be used for further development of the Krasny project within the 2017 exploration and development program.

Provbrytning gjord på Kopylovskoye-fyndigheten

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att provbrytning har gjorts på Kopylovskoye-fyndigheten. 32 ton malm inhämtades från olika delar av fyndigheten och processades av en potentiell partner i en närliggande anläggning. Resultaten kommer att gås igenom och analyseras under vintern.

Bulk sampling done at the Kopylovskoye deposit

Bulk sampling done at the Kopylovskoye deposit Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") reports that a bulk sampling program has been done at the Kopylovskoye deposit. 32 tons of ore were collected from different parts of the deposit and processed by an intending partner at a neighboring mill. Results will be reviewed and analyzed during the winter.


Krasny-projektet: 240 koz guldreserver och 1 388 koz guldresurser enligt JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att rapportera en uppdaterad beräkning av mineraltillgångar enligt JORC-koden för Krasny-guldfyndigheten. För första gången inkluderar beräkningen malmreserver. Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 325 koz guld, inklusive 240 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 63 koz. Den uppdaterade beräkningen har utförts av Micon International Co Limited ("Micon").


Krasny project: 240 koz of gold reserves and 1,388 koz of total gold resources according to JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce an updated JORC mineral resource estimate for the Krasny license area and for the first time, the resource estimation includes reserves. For Krasny, the resource estimation shows a total of 1,325 koz Indicated and Inferred mineral resources, including 240 koz of Probable gold reserves. Vostochny shows a total of 63 koz of Inferred mineral resources. The updated estimate is issued by Micon International Co Limited ("Micon").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: