CEO of Kopy Goldfields invited to speak at the Eastern Economic Forum

CEO of Kopy Goldfields invited to speak at the Eastern Economic Forum Mikhail Damrin, CEO of Kopy Goldfields, will be one of the panelists at the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia, on September 11 - 13, 2018. Mikhail Damrin has been invited to represent Kopy Goldfields and speak on the discussion topic "Improving Legislation on Geological Prospecting: Subsoil Users Speak". Kopy Goldfields AB will be the only public junior exploration company represented at this discussion, which will involve top Russian gold producers and government officials.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell information för första halvåret 2018

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -9,3 MSEK (-8,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,12 SEK (-0,10)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8,0 MSEK (-4,9)
 • Investeringar i prospektering och licenser 0,9 MSEK (0,1)
 • Investeringar i joint venture 0 MSEK (0)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,8 MSEK (5,8)

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Half Year Report January - June 2018

Financial information half year 2018

 • The Company does not report any revenue
 • Net income MSEK -9.3 (-8.2)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.12 (-0.10)
 • Total cash flow of MSEK 8.0 (-4.9)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 0.9 (0.1)
 • Investments into joint ventures MSEK 0 (0)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 13.8 (5.8) at period end

Kopy Goldfields joins Union of Gold Producers of Russia and participates in China Gold Congress

Kopy Goldfields has joined the Union of Gold Producers of Russia and will give a presentation in the Mining in Russia session during the China Gold Congress in Beijing on July 24, 2018.

Kopy Goldfields slutför förhandling om försäljning av Kopylovskoye-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage att förhandlingar om en kontantförsäljning av Kopylovskoye-projektet för 6 miljoner USD har slutförts. Kopylovskoye-projektet består av fyra berggrundslicenser, Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny and Takhtykan. Ett avtal har tagits fram och förväntas bli undertecknat under tredje kvartalet 2018.


Nytt prospekteringsprojekt i ryska Fjärran Östern

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage ett nytt guldprospekteringsprojekt i ryska Fjärran Östern. En avsiktsförklaring har undertecknats och förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2018. Projektet är ett alluvialt guldprojekt i tidigt stadie som Kopy Goldfields kommer att förvärva andelar i genom att investera i projektet (sk. "earn- in"). Den totala licensarealen överstiger 115 km2 och ligger i en historiskt aktiv guldregion med välutvecklad infrastruktur. Projektet bedöms ha en utmärkt prospekteringspotential och relativt kort ledtid till guldproduktion i jämförelse med bergrundsguld.


New exploration project in the Russian Far East

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce a new gold exploration project in the Russian Far East. A Letter of Intent has been signed, and completion of the acquisition is expected during Q3 2018. Kopy Goldfields will enter this early stage alluvial project on an earn-in basis. The total license area exceeds 115 sq. km, located in an historic gold mining area with well-developed infrastructure. The project has great exploration potential, and relatively short lead time to gold production compared to bedrock gold projects.


Krasny-projektet: Uppdatering av mineraltillgångar visar 32% ökning till 1,832 Moz guldresurser enligt JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att rapportera en signifikant ökning av mineraltillgångar för Krasny-licensen. Mineraltillgångarna rapporteras enligt JORC-koden (2012). Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 492 koz guld, inklusive 257 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 338 koz. Den uppdaterade beräkningen baseras på prospekteringsresultat per den 18 februari 2018 och har utförts av Micon International Co Limited ("Micon").


Krasny project resource update: 32% increase of total gold resources to 1.832 Moz in accordance with JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is pleased to announce a significant increase of resources for the Krasny license area.  The mineral resources are reported in accordance with the JORC Code (2012). For Krasny, the resource estimation demonstrates a total of 1,492 koz contained in Indicated and Inferred mineral resources. This amount includes 257 koz of gold contained in Probable ore reserves. Vostochny shows a total of 338 koz of gold contained in Inferred mineral resources. The updated estimate is based on exploration results as of February 18, 2018 and is issued by Micon International Co Limited ("Micon").


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 29 maj 2018.
Ordförande för stämman var Claes Levin.


Krasny-projektet: Fortsatt utbredning av Vostochnys guldmineralisering i strykningsriktingen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar på Krasny-projektet, vilka bekräftar en fortsatt utbredning av Vostochny- guldmineraliseringen i strykningsriktningen.


Krasny project: Vostochny gold mineralization further extended along strike

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce new drill results for the Krasny project, confirming an extension of the Vostochny mineralization further along the strike.Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018, kl 10.00 på Skeppargatan 27, 4tr, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: