Information om försenade räntebetalningar i Koggbron

Koggbron Projekt AB

En räntebetalning som förfaller 2018-09-24, kommer att bli något försenad. Detta beror på en viss fördröjning av vägprojekteringen i Karlholm som sköts av Tierps kommun, vilket i sin tur har påverkat försäljningsprocessen av bland annat byggrätter. Flera investerare har valt att senarelägga tillträdet till byggrätterna tills de första vägarna är klara.

Karlholm Projekt avyttrar därför fastigheten Sanden 4, 5, 12, 13 och 14, samt Skälby Järfälla; Skälby 3: 533, för att täcka kommande räntebetalningar, närmast den 24 september. Avtal med köpare är tecknat - likviddag är satt till 2018-09-30. Tillträde i fastigheten Sanden sker i början av oktober och Järfälla-fastigheten i början av 2019.

Försäljningen av Järfälla och Sanden tillför likvida medel som, i enlighet med villkoren, ska användas för bland annat betalning av obligationsräntor. Räntebetalningen den 24/9 kommer därmed att bli några veckor försenad.

Den långsiktiga planen för Karlholm-projektet är att bygga vissa fastigheter i egen regi, samt att sälja ett stort antal byggrätter. Detta arbete pågår och kommer att intensifieras under hösten 2018 och första halvåret 2019.

Koggbron AB / Malmö/Katrinelund nr 27 AB

Koggbron AB har ett obligationslån på 375 miljoner kronor. Räntan för denna obligation har förfallit och ej kunnat betalas på förfallodagen, vilket kommunicerats vid tidigare tillfälle.

Koggbron Malmö Katrinelund nr 27 AB har ett obligationslån på 155 miljoner kronor vars ränta förfaller till betalning 2018-09-19. Denna ränta kommer ej att kunna betalas på förfallodagen.

Anledningen till detta är det överklagande gällande påbyggnaden till 646 lägenheter som inkom på försommaren, från ett dotterbolag till statliga Apoteksbolaget (grannfastighet till Katrinelund) och som kraftigt försenat byggstarten - och därmed riskerat att äventyra hela projektet med flera års förseningar. Det ursprungliga bygglovet på 401 lägenheter går ut i början av 2019 och innan dess måste bygget vara påbörjat. Det var den risken vi hade att hantera.

För att värna och kunna behålla värdet i fastigheten har vi därmed valt att använda hyresintäkter för att betala konsult-, arkitekt- och advokatarvoden för t ex omarbetning av konstruktionsritningar i syfte att bl a sänka bullernivåer. Ett stort arbete har även lagts ned på att anpassa påbyggnaden så att en ny ansökan om 646 lägenheter nu görs helt enligt gällande detaljplan. Dessutom är handlingar framtagna för startbesked av 401 lägenheter i enlighet med gällande bygglov.

I samarbete med agenten Intertrust ansöker vi nu om en så kallad "Stand Still" för att därefter få till stånd en försäljning så att obligationsinnehavarna får betalt. Agenten har idag den 12:e september initierat denna process avseende Koggbron AB obligationerna och kommer inom de närmaste dagarna att initiera motsvarande process för Malmö Katrinelund 27 AB.

Helsingborg 2018-09-12

Vid frågor, kontakta

Thomas Melin
Telefon + 46 70 982 8273
Email: thomas.melin@koggbron.se

Thomas Schelin
+ 46 70 855 8099
thomas.schelin@koggbron.se

Koggbron Fastigheter AB
Drottninggatan 150
254 33 Helsingborg
Tel: 0771-19 55 19
info@koggbron.se
www.koggbron.seReady with construction permit for Katrinelund in Malmö. A welcome addition for Malmö City and students in Skåne.

On 20 September, the Construction Council in Malmö granted a building permit for the construction of 646 student apartments in Katrinelund, on top of the mall where Willys and Mekonomen, among others, are tenants.


Klart med byggnadslov för Katrinelund i Malmö. Ett välkommet tillskott för Malmö Stad och Skånes studenter

Byggnadsnämnden i Malmö beviljade den 20 september bygglov för uppförandet av 646 studentlägenheter i kvarteret Katrinelund, ovanpå köpcentret där bl a Willys och Mekonomen är hyresgäster.


Koggbron handlas på OTC-listan den 1 mars 2017

Mangold startar handel i Koggbrons aktie.


Koggbrons aktie upptas för handel på Mangoldlistan

Bakgrund
Styrelsen för Koggbron (Koggbron Fastigheter AB eller "Bolaget") har beslutat att inleda handel i Bolagets aktie på Mangoldlistan. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: