Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding

Den 21 november 2017 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammafattning av de beslut som fattades.


DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2017) för Kentima

Koncernens omsättning ökade under Q1 med 50 procent och uppgick till 9 438 (6 299). Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat och uppgick till 1 010 (-275) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till 518 (-657) KSEK. Under Q1 tecknade Kentima två betydelsefulla samarbetsavtal inom affärsområdet Säkerhet. Bolaget tog även en viktig exportorder som är betydelsefull inför bolagets internationella satsning, som successivt kommer återupptas under 2018. Styrelsen har i samband med Q1-rapporten antagit nya finansiella mål som redovisas i rapporten. De nya målen avspeglar bolagets fortsatta tillväxtambitioner.


Reviderat PM - Kentima Holding publicerar Årsredovisning för 2016/2017

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 26 oktober 2017 tillgänglig på bolagets hemsida.


Kentima Holding publicerar Årsredovisning för 2016/2017

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 26 oktober 2017 tillgänglig på bolagets hemsida.


Kentima ingår avtal med SECITS för leveranser av säkerhetsprodukter

Avtalet innebär att Kentima kommer att leverera sin mjukvara för videoövervakning, Ethiris VMS, och andra säkerhetsprodukter till SECITS Sweden AB. Produkterna kommer att integreras som en central del i SECITS plattform för IT-baserade säkerhetstjänster.


Kentima förnyar internationellt samarbetsavtal och planerar för en ny exportsatsning

Kentima har undertecknat ett förnyat samarbetsavtal med GKB Security Corporation i Taiwan. Det nya avtalet innebär att GKB kommer att köpa och distribuera produkter från Kentimas samtliga produktområden inom affärsområdet Säkerhet.


Kallelse till årsstämma i Kentima Holding

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma tisdagen 21 november 2017 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.


Order på nya produkter inom affärsområdet Säkerhet

Kentima har redan fått ett flertal mindre order i anslutning till att bolagets nya produkter för videoövervakning blivit leveransklara. Efter ett omfattande utvecklingsarbete har Kentima flera nya produkter klara för omgående leverans, inom affärsområdet Säkerhet. Produkterna tillhör bolagets produktområde Ethiris NVR & NVC, Network Video Recorders and Network Video Clients och bolaget bedömer att dessa nya produkter kommer att vara en viktig del i den fortsatta tillväxten inom affärsområdet Säkerhet.


Bokslutskommuniké (juli 2016 - juni 2017) för Kentima Holding

Den positiva utvecklingen i Kentima fortsatte under Q4 och resultatet förbättrades kraftigt. Under Q4 uppgick koncernens omsättning till 9 920 (8 792) KSEK, en tillväxt med 13 procent. Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat med 163 procent och uppgick till 1 103 (418) KSEK. Under verksamhetsåret 2016/2017 uppgick koncernens omsättning till 33 420 (33 233) KSEK och koncernens EBITDA-resultat uppgick till 1 260 (333) KSEK. Tillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under verksamhetsåret 2016/2017 till 36 procent, jämfört med samma period föregående år.


Kentima erhåller viktig exportorder

Kentima erhåller en viktig exportorder som avser leverans av bolagets mjukvara WideQuick® PSIM, Physical Security Information Management.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär