DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2017 - mars 2018) för Kentima Holding

Den positiva utvecklingen fortsatte under Q3 med en hög tillväxt och kraftigt förbättrat resultat. Koncernomsättningen uppgick under bolagets första nio månader till 34 311 (23 500) KSEK, en ökning med 46 procent. Rörelseresultatet ökade till 3 856 KSEK under samma period, en förbättring med 4 755 KSEK jämfört med samma period föregående år. På rullande 12 månader uppgick EBITDA-resultatet till 6 246 KSEK. Försäljningen av egenutvecklade produkter fortsatte också utvecklas positivt under Q3 med en tillväxt på 25 procent, jämfört med samma period föregående år.


Halvårsrapport Q1-Q2 (juli - december 2017) för Kentima Holding

Kentima redovisar ett mycket positivt andra kvartal med en kraftig omsättningstillväxt och ett starkt resultat. Koncernen ökade sin omsättning under Q1-Q2 med 51 procent och uppgick till 22 618 (14 995) KSEK. Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat och uppgick till 3 397 (-260) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till 2 473 (-1 031) KSEK. Försäljningen av egenutvecklade produkter var hög under Q2 och ökade med 44 procent, jämfört med samma period föregående år.

RAPPORTPERIOD, Q2 (oktober-december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 180 (8 696) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 3 303 (3 483) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 1 344 (1 537) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 388 (15) KSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 959 (-338) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 954 (-374) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 197 (-1 460) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 269 (-718) KSEK.

RAPPORTPERIOD, Q1-Q2 (juli - december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 618 (14 995) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 805 (6 461) KSEK. 
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 401 (2 854) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 397 (-260) KSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 540 (-963) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 2 473 (-1 031) KSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 952 (-1 238) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -300 (96) KSEK. 
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 034 (6 531) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 2 995 (5 077) KSEK.

Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding

Den 21 november 2017 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammafattning av de beslut som fattades.


DELÅRSRAPPORT Q1 (juli - september 2017) för Kentima

Koncernens omsättning ökade under Q1 med 50 procent och uppgick till 9 438 (6 299). Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat och uppgick till 1 010 (-275) KSEK. Resultatet före skatt uppgick till 518 (-657) KSEK. Under Q1 tecknade Kentima två betydelsefulla samarbetsavtal inom affärsområdet Säkerhet. Bolaget tog även en viktig exportorder som är betydelsefull inför bolagets internationella satsning, som successivt kommer återupptas under 2018. Styrelsen har i samband med Q1-rapporten antagit nya finansiella mål som redovisas i rapporten. De nya målen avspeglar bolagets fortsatta tillväxtambitioner.


Reviderat PM - Kentima Holding publicerar Årsredovisning för 2016/2017

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 26 oktober 2017 tillgänglig på bolagets hemsida.


Kentima Holding publicerar Årsredovisning för 2016/2017

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 26 oktober 2017 tillgänglig på bolagets hemsida.


Kentima ingår avtal med SECITS för leveranser av säkerhetsprodukter

Avtalet innebär att Kentima kommer att leverera sin mjukvara för videoövervakning, Ethiris VMS, och andra säkerhetsprodukter till SECITS Sweden AB. Produkterna kommer att integreras som en central del i SECITS plattform för IT-baserade säkerhetstjänster.


Kentima förnyar internationellt samarbetsavtal och planerar för en ny exportsatsning

Kentima har undertecknat ett förnyat samarbetsavtal med GKB Security Corporation i Taiwan. Det nya avtalet innebär att GKB kommer att köpa och distribuera produkter från Kentimas samtliga produktområden inom affärsområdet Säkerhet.


Kallelse till årsstämma i Kentima Holding

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma tisdagen 21 november 2017 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.


Order på nya produkter inom affärsområdet Säkerhet

Kentima har redan fått ett flertal mindre order i anslutning till att bolagets nya produkter för videoövervakning blivit leveransklara. Efter ett omfattande utvecklingsarbete har Kentima flera nya produkter klara för omgående leverans, inom affärsområdet Säkerhet. Produkterna tillhör bolagets produktområde Ethiris NVR & NVC, Network Video Recorders and Network Video Clients och bolaget bedömer att dessa nya produkter kommer att vara en viktig del i den fortsatta tillväxten inom affärsområdet Säkerhet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär