Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2016 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm


Bokslutskommuniké 2015

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2015 - 31 december 2015)

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 521 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 951 Tkr vilket motsvarar 5,74 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -15 272 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 334 Tkr. 
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 691 Tkr, motsvarande 1,29 kr per aktie.

Delårsrapport 1 januari 2015 - 30 juni 2015 Kallebäck Property Invest

Finansiell översikt för perioden

- Hyresintäkterna uppgick till 33 270 Tkr för perioden.

- Förvaltningsresultatet uppgick till 21 419 Tkr vilket motsvarar 5,87 kr per aktie.

- Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till +8 Tkr.

- Resultat efter skatt uppgick till 16 712 Tkr, motsvarande 4,58 kr per aktie.


Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 30 mars 2015 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 30 mars 2015 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm


Bokslutskommuniké 2014


Kallebäck Property Invest Delårsrapport 3 december 2013 - 30 juni 2014

Finansiell översikt för perioden
· Hyresintäkterna uppgick till 22 205 Tkr för perioden.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 10 544 Tkr vilket motsvarar 2,89 kr per aktie.
· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 5 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -13 684 Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 2 092 Tkr, motsvarande 0,57 kr per aktie.


Resolution at the extraordinary general meeting

At the extraordinary general meeting of Kallebäck Property Invest (publ), held on 14 April 2014 in Stockholm, it was resolved that the board of directors of the company shall consist of Johan Thorell, Peter Ragnarsson and Lennart Låftman.


Kallebäck Property Invest accepted for listing on NASDAQ OMX First North

Kallebäck Property Invest has been accepted for listing on NASDAQ OMX First North. The first day of trading is Friday 28 March, 2014.


Kallelse till extra bolagsstämma i Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest AB (publ), org. nr 556951-6783, har utfärdat kallelse till extra bolagsstämma den 14 april 2014 klockan 10.00 i Pareto Securities lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär