Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet: juli-sept 2017

 • Nettoomsättning juli-sept 20 947 (22 594) tkr
 • Resultat efter skatt juli-sept 1 027 (1703) tkr.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning juli-sept 0,34 (0,61) kr

Kvartal 1-3: januari-sept 2017

 • Nettoomsättning januari-sept 71 008 (72 970) tkr
 • Resultat efter skatt januari-sept 3 665 (4 470) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning januarisept 1,21 (1,60) kr

Händelser och osäkerhetsfaktorer under perioden

Det sedan tidigare kommunicerade garantiåtagande gentemot Nordea Finland gällande en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag Oy Semac AB är ännu inte löst.

Händelser och osäkerhetsfaktorer efter perioden

Kakel Max AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal om förvärv av JMW Grossen AB. Detta är en del av vår tillväxtstrategi samt kommer att stärka vårt koncepterbjudande till bygg- och fastighetsbolag inom hela Mälardalen. Vår nuvarande verksamhet i Årsta kommer att inkorporeras med JMW Grossen i Älvsjö under kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018. Tillträdet, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.

VD-kommentarer

Tredje kvartalet färgas till mångt och mycket av implementeringen av vår strategi - tillväxt via förvärv! I november förvärvade vi JMW Grossen AB i Älvsjö. Grossen har ett ursprung från golvavjämning och tillsammans kan vi fortsätta växa i Stockholm och Mälardalen på befintliga kunder och inom större projektrenoveringar. Vi ser tydliga synergier inom logistik och inköp men vi skapar även ett bredare och tydligare erbjudande till större fastighets- och byggbolag inom regionen. Samarbetet mellan parterna i denna affär har varit fantastiskt och det är med glädje som jag hälsar alla anställda, kunder och leverantörer välkomna till Kakel & Design.

Integreringen av verksamheterna kommer att inledas i samband med vårt planerade tillträde den 29 november 2017.

Från ett proforma perspektiv (Kakel Max AB (publ) + JMW Grossen AB) skulle den sammanslagna verksamheten omsätta ca 112 miljoner kronor och 8 miljoner kronor i rörelseresultat för årets första 9 månader. Ytterligare information om detta återfinns under not 5.

Försäljningen i tredje kvartalet minskade med 7.3% jämfört med motsvarande period föregående året. Försäljningsutvecklingen har påverkats av svårigheter att rekrytera och anpassa våra butiker till rådande efterfrågan på våra produkter och tjänster men även en mer avvaktande bostadsmarknad.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1 239 tKr för tredje kvartalet vilket motsvarar en marginal om 5.9 procent.

Vi är väl rustade för att fortsätta implementeringen av vår strategi under 2018.

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 presenteras den 27 februari 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2017-11-29

För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 29 november.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg,
VD, telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se.

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida
www.kakelmax.se

Nerladdningsbara filer

Kakel Max AB (publ) Bokslutskommuniké och kvartal 4, 2020

Fjärde kvartalet: okt-dec 2020

 • Nettoomsättning: 34 321 (38 456) tkr
 • Resultat efter skatt: -1 101 (1 227) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,36 (0,40) kr

Rörelseresultatet uppgick till -1 293 (1 584) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om -3,8 (4.1) procent. Butikerna i Region Stockholm har omorganiserats och delvis byggts om, under andra halvåret 2020. En av dessa butiker har som ett resultat av denna omorganisation, ombyggnation och Covid-19 minskat försäljningen med ca 6.4 miljoner kronor jämfört med samma period 2019. Se not 3 och 4 för information om rörelsefrämmande kostnader och Covid-19.

Helåret: jan-dec, 2020

 • Nettoomsättning: 142 198 (150 185) tkr
 • Resultat efter skatt: 7 478 (4 586) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 2,46 (1,51) kr

Rörelseresultatet uppgick till 9 069 (6 746) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 (4,5) procent. Se not 3 och 4 för information om rörelsefrämmande kostnader och Covid-19.


Kakel Max AB (publ) Kvartal 3, 2020

Tredje kvartalet: jul-sep 2020

 • Nettoomsättning: 27 454 (34 234) tkr
 • Resultat efter skatt: 3 767 (1 358) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 1,24 (0,45) kr

Rörelseresultatet uppgick till 4 108 (1 968) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15 (5,7) procent.

Perioden: jan-sep 2020

 • Nettoomsättning: 107 877 (111 729) tkr
 • Resultat efter skatt: 8 580 (3 359) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 2,82 (1,11) kr

Rörelseresultatet uppgick till 10 362 (5 163) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,6 (4,6) procent.


Kakel Max AB (publ) Kvartal 2, 2020

Andra kvartalet: apr-jun 2020

 • Nettoomsättning: 39 009 (38 520) tkr
 • Resultat efter skatt: 2 177 (502) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,72 (0,17) kr

Rörelseresultatet uppgick till 2 788 (903) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 (2,3) procent.

Halvårsperioden: jan-jun 2020

 • Nettoomsättning: 80 423 (77 495) tkr
 • Resultat efter skatt: 4 813 (2 001) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 1,58 (0,66) kr

Rörelseresultatet uppgick till 6 254 (3 195) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,8 (4,1) procent.Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2020

Första kvartalet: jan-mar 2020

 • Nettoomsättning: 41 413 (38 975) tkr
 • Resultat efter skatt: 2 636 (1 499) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,87 (0,49) kr

Rörelseresultatet uppgick till 3 466 (2 291) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,4 (5,9) procent.
Bokslutskommuniké och kvartal 4, 2019

Fjärde kvartalet: okt-dec 2019

 • Nettoomsättning: 38 456 (40 114) tkr
 • Resultat efter skatt: 1 227 (1 260) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,40 (0,41) kr

Kakel Max AB (publ) Kvartal 3, 2019

Tredje kvartalet: jul-sept 2019

 • Nettoomsättning: 34 234 (33 315) tkr
 • Resultat efter skatt: 1 358 (162) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,45 (0,05) kr

KVARTAL 2, 2019

Andra kvartalet: apr-jun 2019

 • Nettoomsättning: 38 520 (38 722) tkr
 • Resultat efter skatt: 502 (945) tkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,17 (0,31) kr

Rörelseresultatet uppgick till 903 (1623) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,3 (4,2) procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted