JonDeTech Sensors AB begins contract negotiations regarding a joint venture with Swiss PCB manufacturer Varioprint AG

JonDeTech Sensors AB (publ) and Varioprint AG, Heiden, Switzerland, have today signed a so-called term sheet, meaning that negotiations regarding a long-term collaboration regarding the development, production and distribution of JonDeTech's sensor elements will begin. The goal is to have reached a consensus by 30 June 2021 on issues concerning, among other things, forms of cooperation, financing, organization, volume targets and production units related to target markets.

JonDeTech and Varioprint have been in close contact for the past two years with the explicit goal of developing, producing, and selling JonDeTech's unique IR sensor. To achieve an optimal outcome in all processes, the parties have decided that in-depth cooperation with, among other things, the transfer of knowledge and equipment as well as staff training is both necessary and crucial.

- This is a huge and important milestone for JonDeTech, which in the long run will enable us to complete the tech transfer faster and to be able to reach really large volumes. That one of the leading PCB manufacturers shares our vision of our sensor element's future potential and wants to be part of the journey is a sign of strength, says Leif Borg, acting CEO of JonDeTech.

In the term sheet that has now been signed, the parties agree to initiate discussions immediately and that the agreement runs until a contract is in place.

- We see great potential for JonDeTech's nano-technological IR sensor and are convinced that an in-depth collaboration will be beneficial for both parties, says Nicolas Härtsch, CEO of Varioprint AG.

For more information, please contact:

Leif Borg, acting CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.se

Nicolas Härtsch, CEO Varioprint AG, tel: +41 71 898 81 81, mail: n.haertsch@varioprint.ch

This information is information that JonDeTech is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 22.30 CEST on January 7, 2021.

About Varioprint

Founded in 1970 and today owned by the management, Varioprint is one of the market leaders for PCB technology in Europe. With a production area of more than 10,000 m2, an annual capacity of 50,000 m2 and highly automated modern machinery, Varioprint competes successfully at the global level. At Varioprint, tradition and high-tech meet combine to create a healthy corporate culture and ensure innovative and reliable products. Read more at: https://www.varioprint.ch/en/company.html.

About JonDeTech

JonDeTech is a Swedish company that develops, and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company's IR sensors are down to one-tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye is the company's Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.se or see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning för 2020 är publicerad. Förändrad redovisningsprincip för strategiskt samarbetsavtal medför skillnad mellan bokslutskommunikén och den årsredovisning som publiceras.

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.


Kallelse till årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.


Leif Borg, tf vd JonDeTech, presenterar på Aktiedagen Stockholm den 16 mars 2021

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Aktiespararnas evenemang den 16 mars klockan 16:00, presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund. Fokus i presentationen kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med den schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint.


Se JonDeTechs tf vd Leif Borg presentera bolaget på Börsveckans Digitala Småbolagsdag den 24 februari 2021

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget den 24 februari klockan 08:00, där ett stort fokus kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint. Presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund.


JonDeTech anlitar Jan Johannesson, tidigare Senior VP Strategy & Corporate Development på Fingerprint Cards

Genom att anlita Jan Johannesson stärker nanoteknologibolaget JonDeTech upp bolagets organisation inom bland annat go-to-market och supply chain. I den fas bolaget befinner sig i är dessa områden strategiskt viktiga för den framtida utvecklingen.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted