Intervju med Produktionschef Mats Ljung - om 100 dagar på jobbet

För lite drygt 100 dagar sedan tillträdde Mats Ljung som JonDeTechs produktionschef med ett tydligt mål om att ta den pågående tekniköverföringen till en högvolymstillverkare i mål samt lägga grund för produktionen av nya sensorversioner. För att ta reda på hur den första tiden har varit fick Mats svara på några frågor:

1. Dina första 100 dagar har varit en händelserik period för bolaget, hur har det varit för dig?

Det har varit turbulent, ingen tvekan om den saken. Jag har lagt mycket tid på att lära känna teamet och sätta mig in i processen. Det har handlat mycket om prioriteringar och att säkerställa att vi jobbar med det som ger mest värde för stunden. För ett mindre bolag som befinner sig i den fas som vi gör innebär detta stundtals dagliga omprioriteringar. De 100 dagarna har gått väldigt fort och jag är mycket glad att få vara en del av denna resa.

2. Hur stort har steget från produktionssidan till produktsidan varit?

Jag upplever inte steget på det sättet. Under mina år på Silex jobbade jag både med produkt och produktion. Silex har inga egna produkter utan jobbar med att produktionssätta sina kunders produktidéer. Jag jobbade initialt som teknisk kundkontakt (projektledare) där jag tillsammans med kund utvecklade produktionsflödet utifrån kundens produktspecifikation och Silex processer. Senare flyttade jag ner i produktionen och jobbade då med processkontroll och processutveckling. Kombinerar du dessa två roller är det snarlikt det jag gör idag. Produkten ska produktionssättas tillsammans med vår partner, och för våra egna processer så handlar det om att skapa struktur och processkontroll.

3. Bolaget flyttar nu in i gemensamma lokaler uppe på KTH, hur kommer det att påverka arbetet?

Om man bortser från det faktum att flytten på kort sikt tar resurser från det tekniska utvecklingsarbetet, så kommer det på lite längre sikt (Q1 2021) ge oss helt nya möjligheter att nå vårt produktionsgenombrott. Vi samlar all kompetens under samma tak, samtidigt som större lokaler även ger oss möjligheten att skapa den struktur vi behöver och utrymme att bygga ut vår produktionskapacitet. Det var för trångt i de tidigare lokalerna som vi dessutom delade med ett flertal andra företag.

4. Har det faktum att en stor del av produktionsprocessen ligger nere i Schweiz varit en försvårande faktor?

Det är klart att det är lättare om allt ligger under samma tak eller i närheten, men verkligheten är den att produktionslinan vi behöver för att lyckas ligger i Schweiz. Man är där på några timmar, så i normala fall skulle det inte vara några problem. Coronasituationen har såklart begränsat våra resmöjligheter men vi har en mycket bra dialog med teamet i Schweiz och jag känner deras engagemang och driv.

5. Vad tror du om de kommande 100 dagarna?

Prio ett är nu produktionsgenombrottet. Vi måste visa att nuvarande produktionslina kan ge oss ett utflöde av fungerande sensorer. Men vi kan inte helt släppa horisonten och blunda för att volymproduktion kommer ställa helt nya krav på oss. Framför allt på de steg i produktionsprocessen vi själva kör här i Stockholm. Vi måste därför avsätta resurser redan nu till att studera processfönster och skapa produktionsstrukturer för processkontroll och stabilitet. Många viktiga resultat blir tillgängliga tidigt nästa år, så jag ser med spänning fram emot januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Ljung, Produktionschef JonDeTech, tel: +46 76 804 80 22, mejl: mats.ljung@jondetech.se

Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mejl: mikael.zillen@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Se JonDeTechs tf vd Leif Borg presentera bolaget på Börsveckans Digitala Småbolagsdag den 24 februari 2021

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget den 24 februari klockan 08:00, där ett stort fokus kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint. Presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund.


JonDeTech anlitar Jan Johannesson, tidigare Senior VP Strategy & Corporate Development på Fingerprint Cards

Genom att anlita Jan Johannesson stärker nanoteknologibolaget JonDeTech upp bolagets organisation inom bland annat go-to-market och supply chain. I den fas bolaget befinner sig i är dessa områden strategiskt viktiga för den framtida utvecklingen.JonDeTech Sensors AB inleder avtalsförhandlingar avseende joint-venture med schweiziska PCB-tillverkaren Varioprint AG

JonDeTech Sensors AB (publ) och Varioprint AG, Heiden, Schweiz, har idag undertecknat ett så kallat term sheet med innebörden att förhandlingar avseende ett långsiktigt samarbete vad gäller utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement ska inledas. Målsättningen är att före den 30 juni 2021 ha uppnått en samsyn i frågor gällande bland annat samarbetsform, finansiering, organisering, volymmål och produktionsenheter relaterat till målmarknader.


JonDeTech Sensors AB begins contract negotiations regarding a joint venture with Swiss PCB manufacturer Varioprint AG

JonDeTech Sensors AB (publ) and Varioprint AG, Heiden, Switzerland, have today signed a so-called term sheet, meaning that negotiations regarding a long-term collaboration regarding the development, production and distribution of JonDeTech's sensor elements will begin. The goal is to have reached a consensus by 30 June 2021 on issues concerning, among other things, forms of cooperation, financing, organization, volume targets and production units related to target markets.


Intervju med Produktionschef Mats Ljung - om 100 dagar på jobbet

För lite drygt 100 dagar sedan tillträdde Mats Ljung som JonDeTechs produktionschef med ett tydligt mål om att ta den pågående tekniköverföringen till en högvolymstillverkare i mål samt lägga grund för produktionen av nya sensorversioner. För att ta reda på hur den första tiden har varit fick Mats svara på några frågor:


JonDeTech får patent för metod att skapa termiska bilder med en IR sensor i mobilen

Deeptech-bolaget JonDeTech erhåller ytterligare ett patent baserat på bolagets applikationsutveckling. Patentet avser hur man med hjälp av en enklare IR-sensor i mobilen kan måla upp termiska bilder genom att läsa av den infraröda strålningen. Genom att röra telefonen över det område som skall läsas av skapas successivt en allt skarpare bild trots att informationen kommer från en enklare och billig IR sensor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted