Katarina Bonde föreslås till ny styrelseordförande och Dave Wu till ny styrelseledamot i JonDeTech

OG Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger cirka 35 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att två nya ledamöter, Katarina Bonde och Dave Wu, ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande årsstämman. Årsstämman hålls den 26 maj 2020, och där kommer även Katarina Bonde att föreslås till ny styrelseordförande.


Katarina Bonde is proposed as new Chairman of the Board and Dave Wu as new Board Member of JonDeTech

OG Innovation AB, org.no. 559006-7483, and Mikael Lindeberg, who together own approximately 35 percent of the capital and votes in JonDeTech Sensors AB, proposes that two new members, Katarina Bonde and Dave Wu, be elected to the board to be voted at the upcoming AGM. The Annual General Meeting will be held on May 26, 2020, where Katarina Bonde will also be proposed as the new Chairman of the Board.Kinesiska investeringsfonden Jiuyou Fund bekräftar investering om 40 MSEK i JonDeTech i bindande avtal

Som tidigare kommunicerats så ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och den kinesiska techfonden Jiuyou Fund en term sheet avseende en riktad emission 40 miljoner SEK med en teckningsperiod fram till och med 30 april 2020. Jiuyou Fund bekräftar nu investeringen i bindande avtal, vilket innebär en teckning av 2 932 552 aktier när avtalet fullgjorts. Investeringen motsvarar ett pris om 13,64 kronor per aktie och en utspädning om cirka 13,65 procent.


The Chinese investment fund Jiuyou Fund confirms investment of SEK 40 million in JonDeTech through binding agreement

As previously announced, JonDeTech Sensors AB (publ) and the Chinese tech-fund Jiuyou Fund signed a term sheet regarding a directed issue of SEK 40 million with a subscription period up until April 30, 2020. Jiuyou Fund confirms now the investment through binding agreement, under which a subscription of 2,932,552 shares will be made when the agreement is fulfilled. The investment corresponds to a price of SEK 13,64 per share and a dilution of approximately 13.65 percent.


Kallelse till årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdag den 26 maj 2020 klockan 14.00 i Roschiers lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.


JonDeTechs presentation från Redeye Digital Investment Forum den 16 april 2020 finns nu publicerad

JonDeTechs vd Per Lindeberg höll en presentation med ett stort fokus på bolagets Go-To-Market-strategi och det nyligen presenterade samarbetet med OFILM som är en "game-changer" för bolaget.


OFILM - en perfekt samarbetspartner för JonDeTech

En hörnsten i den Go-To-Market-strategi JonDeTech arbetat med under det senaste året har varit att identifiera och inleda samarbeten med partners som kan bistå med såväl utvecklingsresurser som vägar in till de stora globala konsumentelektronikjättarna. OFILM är en sådan samarbetspartner.


Vd Per Lindeberg berättar om JonDeTech och samarbetet med OFILM på Redeye Digital Investment Forum idag

Idag, den 16 april, kommer JonDeTechs vd Per Lindeberg att presentera bolaget vid Redeye Digital Investor Forum kl. 16.00. Presentationen kommer att ha ett stort fokus på bolagets Go-To-Market-strategi och det nyligen presenterade samarbetet med OFILM som är en "game-changer" för bolaget.


JonDeTech och kinesiska OFILM inleder samarbete inom produktområdet biometriska passersystem

Det gemensamma projektet avser OFILMs egen produkt inom biometriska passersystem, där JonDeTechs sensorelement implementeras för att spara batteritid genom närvarodetektion. Produkten säljs redan på den kinesiska marknaden av OFILM själva och under 2019 sålde bolaget cirka 15 miljoner enheter.


JonDeTech and Chinese OFILM initiate cooperation in product area biometric access control

The collaboration concerns OFILM's product within biometric access control, where JonDeTech's sensor element will be implemented to save battery life through presence detection. The product is already sold on the Chinese market by OFILM itself, and in 2019 the company sold approximately 15 million units.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted