Idag är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen

Idag, torsdagen den 7 december 2017, är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen med överteckningsemission i Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget").

Aktieägarna har per avstämningsdagen den 20 november 2017 fått tilldelat en (1) uniträtt för varje aktie i Intuitive Aerial. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5. Teckningskursen per Unit är 1,20 kronor, motsvarande 0,60 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 emitteras vederlagsfritt.

Uniträtterna handlas på First North till och med idag, torsdagen den 7 december 2017. För att förhindra förlust bör uniträtterna utnyttjas för teckning av Units i Intuitive Aerial senast måndagen den 11 december 2017 (observera att förvaltare ofta har tidigare sista svarsdag) eller säljas på First North senast idag, torsdagen den 7 december 2017.

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2")

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ("Särskild anmälningssedel 2") kan laddas ner på:

Prospektet kan även laddas ner på Finansinspektionen:

2017-12-07

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller Schweiz eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, nya aktier, teckningsoptioner TO 4 respektive TO 5 eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Intuitive Aerial sker endast genom det Prospekt som Bolaget offentliggjorde den 17 november 2017.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units ("BTU") eller de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 kommer att registreras enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Första Sydafrika-leveransen för Intuitive Aerial

Johannesburg - Intuitive Aerial levererar idag ett NEWTON-system till sin första sydafrikanska kund. Ordern är en följd av branschmässan IBC och den ökande exponeringen av produkten som del av vajerkamerasystem.

Kallelse till årsstämma i Intuitive Aerial

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.


Kvartalsredogörelse januari-mars 2018 för Intuitive Aerial AB

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari-mars 2018.

Perioden januari-mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till: 1 567 tkr (1 319 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till: -1 996 tkr (-2 005 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -2 272 tkr (-2 011 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,06 kr (-0,31 kr)

Intuitive Aerial får ordrar på 1,1 MSEK inför turné med världsartist

Linköping: Intuitive Aerial AB har fått ordrar på två NEWTON-system. Ordrarna kommer från två kunder som samarbetar under en turné, varav en nyvunnen amerikansk kund. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 1,1 MSEK.


Årsredovisning 2017


Intuitive Aerial ingår samarbete med Defy Products Inc

NAB Show, Las Vegas: Intuitive Aerial AB och amerikanska Defy Products Inc har tecknat samarbetsavtal under pågående branschmässan NAB Show 2018. Avtalet innefattar paketering, marknadsföring och försäljning av de båda bolagens produkter som en gemensam helhetslösning.


Introducerar nytt gyro-stabiliseringssystem för tv/broadcast-industrin, NEWTON S2

Intuitive Aerial AB inleder idag försäljningsarbetet av en ny produkt, NEWTON S2, genom demonstrationer till utvalda kunder. Produkten är den första inom bolagets nya generation gyrostabiliserade kamerahuvuden för tv-/broadcastindustrin. Listpriset kommer vara cirka 50 000 euro.


Intuitive Aerial säkrar order för 1,8 MSEK från SpiderCam®

Intuitive Aerial AB har säkrat en order för 180 000 Euro (ca 1,8 MSEK) från det österrikiska bolaget SpiderCam® GmbH. Ordern omfattar flera system ur bolagets produktserie NEWTON.


Kommuniké extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB den 26 mars 2018

Extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, måndagen den 26 mars 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Beslut togs i enlighet med kallelsens förslag:


Kallelse till extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, Linköping.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: