Första Sydafrika-leveransen för Intuitive Aerial

Johannesburg - Intuitive Aerial levererar idag ett NEWTON-system till sin första sydafrikanska kund. Ordern är en följd av branschmässan IBC och den ökande exponeringen av produkten som del av vajerkamerasystem.

Bolaget har fått en order värd cirka 450.000 kr från Film Riggers, ett tjänsteföretag baserat i Johannesburg, Sydafrika. Den initiala kontakten mellan bolagen slöts vid branschmässan IBC i Amsterdam under förra året. Tjänstebolaget hade då observerat att andra bolag valt NEWTON-systemen för att stabilisera kameror monterade på vajersystem. Under maj månad, efter att ha säkrat ett kontrakt för direktsänd internationell rugby från arenor runt om i Sydafrika, togs beslut om att investera i ett NEWTON-system.

- Ordern från Film Riggers är den första i regionen, vilket är positivt. Det brukar leda till att produkten får god exponering och därmed ökar potentialen för fler ordrar i närområdet. Det är också mycket glädjande att samarbetet med SpiderCam och användningen av NEWTON som del av andra vajersystem nu börjat leda till kontakt med nya aktörer utanför Europas gränser, säger Robin Kahlbom VD för Intuitive Aerial.

Bolaget har tidigare meddelat att påbörjad användning av bolagets produkter inom en ny geografisk region är en strategiskt viktig händelse då det bidrar till relevant och ökad exponering mot fler potentiella kunder inom regionen.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl 08.45.

OM INTUITIVE AERIAL
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien.Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Första Sydafrika-leveransen för Intuitive Aerial

Johannesburg - Intuitive Aerial levererar idag ett NEWTON-system till sin första sydafrikanska kund. Ordern är en följd av branschmässan IBC och den ökande exponeringen av produkten som del av vajerkamerasystem.

Kallelse till årsstämma i Intuitive Aerial

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.


Kvartalsredogörelse januari-mars 2018 för Intuitive Aerial AB

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari-mars 2018.

Perioden januari-mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till: 1 567 tkr (1 319 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till: -1 996 tkr (-2 005 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -2 272 tkr (-2 011 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,06 kr (-0,31 kr)

Intuitive Aerial får ordrar på 1,1 MSEK inför turné med världsartist

Linköping: Intuitive Aerial AB har fått ordrar på två NEWTON-system. Ordrarna kommer från två kunder som samarbetar under en turné, varav en nyvunnen amerikansk kund. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 1,1 MSEK.


Årsredovisning 2017


Intuitive Aerial ingår samarbete med Defy Products Inc

NAB Show, Las Vegas: Intuitive Aerial AB och amerikanska Defy Products Inc har tecknat samarbetsavtal under pågående branschmässan NAB Show 2018. Avtalet innefattar paketering, marknadsföring och försäljning av de båda bolagens produkter som en gemensam helhetslösning.


Introducerar nytt gyro-stabiliseringssystem för tv/broadcast-industrin, NEWTON S2

Intuitive Aerial AB inleder idag försäljningsarbetet av en ny produkt, NEWTON S2, genom demonstrationer till utvalda kunder. Produkten är den första inom bolagets nya generation gyrostabiliserade kamerahuvuden för tv-/broadcastindustrin. Listpriset kommer vara cirka 50 000 euro.


Intuitive Aerial säkrar order för 1,8 MSEK från SpiderCam®

Intuitive Aerial AB har säkrat en order för 180 000 Euro (ca 1,8 MSEK) från det österrikiska bolaget SpiderCam® GmbH. Ordern omfattar flera system ur bolagets produktserie NEWTON.


Kommuniké extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB den 26 mars 2018

Extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, måndagen den 26 mars 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Beslut togs i enlighet med kallelsens förslag:


Kallelse till extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, Linköping.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: