hubbr har en tvist


hubbr AB's företagsrekonstruktion får fortgå

Tingsrätterna i Solna respektive Stockholm har idag fattat beslut om att företagsrekonstruktionerna för hubbr AB (publ) samt dotterbolagen hubbr Contact Center AB, Vendator Callcenter AB, hubbr People AB och Makalös AB får fortgå till åtminstone 2017-10- 10.


hubbr offentliggör preliminär rekonstruktionsplan

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr AB (publ) kommer rekonstruktören offentliggöra en preliminär rekonstruktionsplan, varför denna publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i rekonstruktionsplanen är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporter att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. De nu publicerade ekonomiska utfallen innehåller internfakturering mellan koncernbolagen, vilket kommer att elimineras i koncernredovisningen som publiceras i samband med Q2 rapporten som lämnas senast 2017-08-25.


hubbr offentliggör preliminär rekonstruktionsplan

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr AB (publ) kommer rekonstruktören offentliggöra en preliminär rekonstruktionsplan, varför denna bifogas även detta pressmeddelande.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i hubbr AB (publ) (556543-0146) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 september 2017 kl 10:00 på Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand, Bromma.


hubbr offentliggör ekonomiska rapporter

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr AB (publ) kommer fordringsägarna genom rekonstruktörens försorg erhålla preliminära ekonomiska rapporter för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 för de fem bolag inom koncernen som är i företagsrekonstruktion, varför dessa rapporter även bifogas detta pressmeddelande.


hubbr AB's ansökan om företagsrekonstruktion är beviljad

hubbr AB (publ) lämnade 10 juli in en ansökan om företagsrekonstruktion till Solna tingsrätt och tingsrätten har samma dag beviljat denna ansökan.


hubbr AB ansöker om företagsrekonstruktion

hubbr AB (publ) har idag lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion till Solna tingsrätt.


Förändringar i ledningen

  • Peter Öster tillträder som VD för hubbr koncernen

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: