Host Propertys största hyresgäster har ansökt om företagsrekonstruktion och bolaget arbetar med att ta fram förslag till ändringar av villkoren för bolagets noterade obligationslån

Med anledning av det utmanande marknadsläget som följt av coronavirusets effekter, och med anledning av den betydande negativa påverkan på hotellbranschen detta medfört för hotellbranschen under de senaste månaderna, har Tribe Hotels inte erlagt hyresbetalningar till Host Property under det andra kvartalet av 2020. Tribe Hotels har även meddelat att de i nuläget samt under de följande månaderna inte har möjlighet att betala hyra i enlighet med hyreskontraktet.

Den 24 juni 2020 initierades företagsrekonstruktion i bolagen Tribe Hotel Christian IV AB, Tribe Hotel Witt AB, Tribe Hotel Statt i Karlskrona AB, Tribe Hotel Statt i Örnsköldsvik, Tribe Hotel Stadt i Härnösand AB, Tribe Hotel Olofström AB, Tribe Grand Hotel Falun AB, Tribe Hotel Strand i Sundsvall AB och Tribe Hotel Billingehus AB. Dessa bolag ansvarar för driften av Host Propertys nio hotellfastigheter.

Host Property arbetar i nära dialog med Tribe Hotels, som är bolagets största hyresgäst, för att underlätta möjliga åtgärder och ändringar av hyresavtal och ta sig igenom denna historiskt utmanande tid. Det ligger i Host Propertys intresse att arbeta nära dess största hyresgäst och överväga möjliga ändringar av hyresavtalen när sådana ändringar vore i bolagets och andra intressenters långsiktiga intresse.

Host Property har under de senaste månaderna vidtagit ett antal åtgärder för att säkra bolagets verksamhet och långsiktiga värde. Åtgärderna har lett till positiva resultat men bolaget behöver mer tid för att anpassa och samordna verksamheten med hänsyn till det nya marknadsläget. Bolaget har tilltro till att långsiktiga lösningar, till fördel för både bolaget och obligationsinnehavarna, kommer att identifieras. Det ligger i såväl obligationsinnehavarnas som bolagets ägare Flying Elephants intresse att hitta en bra och långsiktig lösning.

Nordea Bank Abp har utsetts till finansiell rådgivare. Nordea Bank Abp och bolaget arbetar tillsammans med att ta fram en plan för ändringar av villkoren för obligationslånet om 500 000 000 SEK som emitterats av Host Property. Host Property kommer att presentera de föreslagna ändringarna av villkoren vid ett obligationsinnehavarmöte så snart ändringsplanen är färdigställd.

Vänligen se bifogad investerarpresentation för mer information om COVID-19s påverkan på Host Propertys verksamhet. Host Property kommer att hålla investerarna uppdaterade avseende processen för ändringar i obligationsvillkoren och marknadsutvecklingen i stort under de följande veckorna och månaderna.

26.06.2020

Christian Fuhr, Host Property AB, tel: +47 98 22 85 16, mail: christian.fuhr@host.no

Denna information är sådan information som Host Property AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 11:00 CEST.

Press release 06.08.2020

Host Property AB - Hotel operation - Change of ownership


Quarterly report
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOST PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Host Property AB (publ), org.nr 556987-4158 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Studentgatan 6 i Malmö.

Host Property AB - Update regarding main tenant Maribel

With reference to the investor presentation on Friday February 28, 2020 and recent reported development for Maribel AS (2018 annual report), here is an update from Host Property AB regarding the status regarding the main tenant.


HOST PROPERTY AB 4Q 2019 Presentation

Bond investor update

Highlights 4Q 2019

  • SEK 500 million bond issue in November
  • Host Billingehus part of Host Property as of December 9
  • Skøvde Municipality shoving strong support of the Billingehus development in December
  • Start of SEK 180 million investment program. Billingehus, Sundsvall and Karlskrona main investment targets
  • 6% growth in REVPAR for Host Property for 2019 (vs. 2018)
  • Bond listed on the First North Bond Market - Nasdaq (Stockholm) in January 2020

Correction: Host Property AB - Invitation to 4Q2019 Results Presentation - Teleconference 28. February at 09:00

The correct date for the presentation is the 28th of February, not the 29th of February as previously announced.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted