Delårsrapport Q3 2019

H&D Wireless har under kvartalet konstaterat att bolaget är långt framskridet i utvärderingarna hos de ledande verkstadsbolagen, framhållet av att bl.a. kunderna inom fordonsindustrin själva säger att H&D Wireless lösning ligger minst ett år före konkurrenter. Kvartal 3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet på året med semesterperioden som kraftigt påverkar fakturerade konsulttimmar samt lägre aktivitet än en normal period i kund- och utvecklingsprojekt

Tredje kvartalet 2019

Bolaget konsoliderar MVV Holding AB (publ) från och med kvartal 2 2019.

 • Nettoomsättning 5,1 MSEK (Kv3 2018 0,9 MSEK).
 • Periodens resultat -10,9 MSEK (Kv3 2018-7,5 MSEK). (Periodens resultat har i kvartalet belastats med en nedskrivning om 2,3 MSEK av värdet hänförligt till aktierna i ett av dotterföretagen i MVV Holding AB (publ).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 kr (Kv3 2018-0,43 kr)
 • Likvida medel uppgick till 0,7 MSEK per den 30 september 2019

Ackumulerat nio månader 2019

 • Nettoomsättning 12,3 MSEK (2018: 3,8 MSEK)
 • Periodens resultat -29,2 MSEK (2018: -23,2 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,11 kr (2018: -1,47 kr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Keolis leverans godkänner GEPS på första depåerna.
 • Uppdatering om tidigare kommunicerat MoU med kinesisk part samt generell långsiktig kinastrategi.
 • Det publika budet på MVV Holding AB (publ) har accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna
 • Framställan till Aktiemarknadsnämnden
 • H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3.
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019
 • H&D Wireless ny medlem i ABB SynerLeap och får därmed också ett kontor i Västerås.
 • Byte av Certified Adviser till Aqurat Fondkommission AB
 • Bolaget har under kvartalet lämnat in tre internationella ansökningar för patent på unika innovationer i vår produkt.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Uttalande från Aktiemarknadsnämnden, som anser sig inte kunna dra slutsatsen att budplikt uppkommit. Aktiemarknadsnämnden anser dock att H&D Wireless brutit mot god sed på aktiemarknaden avseende informationsgivning i budpliktsfrågan och för detta förtjänar allvarlig kritik.
 • Scania väljer H&D Wireless IoT sensor för övervakning av lyftverktyg. H&D Wireless AB, har tillsammans med Scania ingått ett 12 månaders avtal för IoT tjänster. Sen juni 2017 har H&D Wireless en installerad pilot på Scania Smart Factory där nya system för digitalisering av fabriken testas. Nu går samarbetet in i en ny fas då H&D Wireless kommer att leverera Raven IoT Sensor Box827 lösning som produkt med tillhörande mobiltjänst till Scanias fabrik i Södertälje

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 21 oktober 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2019-10-21

För ytterligare information vänligen kontakta:

Frida Nordeman,
IR & PR Communications Manager, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär