H&D Wireless VD Pär Bergsten tecknar A-aktier för 3,5 MSEK

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") genomför för närvarande en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 34 963 659 aktier till teckningskursen 1,50 SEK per aktie, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Bolaget meddelar att VD Pär Bergsten åtagit sig teckna 2 333 333 A-aktier i Företrädesemissionen, vilket motsvarar en likvid om 3,5 MSEK.

För att finansiera en del av åtagandet har Pär Bergsten sålt 2 000 000 B-aktier till kursen 1,50 SEK vilket motsvarar 3,0 MSEK, till två parter i det investeringskonsortium som lämnat tecknings- och garantiåtaganden i Företrädesemissionen. Därigenom minskar de två parternas teckningsåtagande med motsvarande belopp, dvs 3,0 MSEK. De sedan tidigare meddelade totala teckningsåtagandena om 7,5 MSEK respektive emissionsgarantierna om 30,0 MSEK påverkas således inte av transaktionen. Nettoeffekten av transaktionen blir följaktligen att Bolaget erhåller ytterligare teckning om 0,5 MSEK.

Pär Bergsten har med anledning föreliggande transaktion beviljats undantag från tidigare meddelade lock-up åtagande.

Företrädesemissionen

H&D Wireless har en stor pipeline av svenska och internationella kunder i olika faser. Motivet med Företrädesemissionen är primärt att ge Bolaget nödvändigt utrymme till att kunna slutföra affärer i befintlig pipeline och därmed accelerera försäljningen av mjukvara vilket bedöms kunna ge återkommande licensintäkter över tid. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital, tillgodoser likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier från förvärvet av MVV Holding, samt möjliggör återbetalning av brygglån.

Mer information om Företrädesemissionen, teckning och investerarträffar finns på Bolagets IR-sida: https://investor.hd-wireless.com/foeretraedesemission-q4-2019/

2019-11-07

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD, H&D Wireless

Email: investors@hd-wireless.se

Tel: +46-8-55118460

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 13:45 CEST.

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Nerladdningsbara filer

H&D Wireless löser ut dotterbolagen ur MVV Holding

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB löser ut dotterbolagen ur MVV Holding AB genom ett avtal med konkursförvaltaren i MVV Holding. Dotterbolagens dagliga verksamheter berörs inte direkt.


Parker-Hannifin AB signerar licensavtal med H&D Wireless för Casat4.0

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har signerat licensavtal med Parker-Hannifin AB för 6 månaders licens och drift av Casat4.0. H&D Wireless har sedan uppköpet av MVV våren 2019 vidareutvecklat och optimerat Casat åt bland annat Parker. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB, vilken som första kund godkänt Casat4.0 för full produktionsdrift. Ordervärdet av licensen för månaderna under 2020 är cirka 250KSEK och kan förnyas varje år med 12 månader till ett värde som beror på antal användare.


MVV Holding AB (publ), ett dotterbolag inom HDW koncernen, ansöker om konkurs som en konsekvens av Corona-viruset.

Styrelsen för MVV Holding AB har idag ansökt om att begära bolaget i konkurs. Styrelsen har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva MVV Holding vidare som en konsekvens av effekterna från Coronakrisen.


Corfind intervjuar H&D Wireless VD Pär Bergsten

H&D Wireless AB, listat på Nasdaq First North Growth Market, VD Pär Bergsten intervjuas om läget efter 3 månaders självvald karantän för bolaget.


CARLSQUARE EQUITY RESEARCH INLEDER AKTIEANALYS AV H&D WIRELESS.

Carlsquare Equity Research inleder bevakning av H&D Wireless AB som är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan December 2017.


Beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Disciplinnämnden ålägger Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB att till

Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande åtta årsavgifter.


H&D Wireless tecknar nytt IP-licens och leverans-avtal för IoT-moduler med Avnet Integrated.

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB signerar en utökad licens för H&D Wireless RF-moduler HDG200/HDG205 och ett leveransavtal för den trådlösa modulen SPB432 med Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Kontraktsvärdet är cirka 3 miljoner kronor.


Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 8 maj 2020. Totalt var 51 137 684 röster av 106 763 659 (47,90%) närvarande.


Nya ledamöter föreslagna till styrelsen

Huvudägaren i H&D Wireless föreslår Christer Färegård och Per Melin som nya ledamöter i styrelsen för H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) i samband med årsstämman 2020 den 8 maj.


Årsredovisning 2019

Bolagets Årsredovisning för 2019 nu redo.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted