Avsiktsförklaring från strategisk partner överstigande 80MSEK

Ledningen för H&D Wireless har sedan november 2018 fört diskussioner med flera potentiella företag och investerare. Detta har nu lett till att bolaget har erhållit ett förslag till MoU, Memorandum of Understanding, från ett stort internationellt företag med säte i Kina som vill adressera den kinesiska marknaden genom ett Joint Venture (JV) med H&D Wireless. Avtalets värde är uppskattat till över 80 MSEK innan licensintäkter beroende på vilka produkter som initialt inkluderas. Då den kinesiska marknaden är mycket stor förväntar bolaget betydande licensintäkter från den kinesiska marknaden i framtiden.


På grund av väsentlig händelse - Förlängning av teckningsperioden

Styrelsen i Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, har beslutat att förlänga teckningsperioden efter att man erhållit ett MoU (Memorandum of Understanding) från ett internationellt bolag med kinesiskt säte. Bolaget avser att investera ett större belopp genom en direkt investering i H&D Wireless AB, upprätta och investera i ett Joint Venture bolag i Kina, med därtill tillhörande licensavgifter till HDW. Avtalets värde beräknas till över 80 MSEK exklusive licensavgifter beroende på vilka produkter som inkluderas.


Teckningsperioden är öppen till och med fredag 12 april kl 15.00

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB har, i samband med teckningsperioden för nyemissionen, beställt en uppdragsanalys från Analysguiden av Aktiespararna.  I den framgår en kassaflödesvärdering med riktkurs på 6,1 kronor per aktie i Bas-scenariot motsvarande 74 procent över teckningskursen, 3,5 kronor per unit vilket innehåller en aktie samt en teckningsoption. Teckningsoptionen berättigar till att teckna en aktie för 5,50kr under juni månad 2021.

Hela analysen går att läsa här: https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/hd_wireless_2_april_2019.pdf


Europeiska kommissionen finansierar det nya forskningsprojektet - ADMAIORA

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB är vald IoT partner i ett EU-finansierat sjukvårdsprojekt, som vi tidigare publicerat i ett pressmeddelande. Åtta europeiska partner utforskar innovativa forskningsvägar för att behandla artros. Syftet är att förbättra livslängden hos den funktionsnedsatte, vilket garanterar en högre livskvalitet för den äldre befolkningen inom Europa. Forskningsprojektet, samordnat av Scuola Superiore Sant'Anna, har nyligen finansierats med 5,4 miljoner euro. Avtalet är värt 5,5 Mkr för H&D Wireless, varav hälften betalades ut vid projektets början under första kvartalet 2019. Projektet beräknas pågå fram till och med december 2022.


Keolis lägger tilläggsorder på internetuppkoppling

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB har tidigare pressmeddelat om order från Keolis. Buss och transportbolaget skall installera H&D Wireless RTLS realtidspositioneringslösning, GEPS® for Yard Management, i depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Nu lägger Keolis även en tilläggsorder till H&D Wireless på utrustning, installation och drift av internetuppkopplingen via Wi-Fi och 4G. Ordervärdet är 150 KSEK plus driftskostnad för båda depåerna.


Keolis adds supplementary order for the Internet connection

Stockholm, April 3rd, 2019 - Nasdaq First North listed H&D Wireless AB has earlier informed about a breakthrough order from Keolis. The bus and transport company are now installing H&D Wireless real-time localization service, GEPS® For Yard Management, at the depots Hornsberg and Bromma. This is to streamline its flow and facilitate planning of maintenance and repair as well as to save working time for staff. Now Keolis placed an add-on order to H&D Wireless for equipment, installation and operation of the internet connection by Wi-Fi and 4G access. Total order value is 16 KUSD plus operating costs for both depots.


Ny försäljningskanal och lagerbeställning från TME

H & D Wireless, Sveriges ledande leverantör av IoT-moduler och IoT+ RTLS molnplattformar, har tecknat ett samarbetsavtal med Transfer Multisort Elektronik Ltd (TME) för distribution av H & D radiomoduler till den europeiska och globala marknaden. En första beställning har dessutom erhållits från TME på de högpresterande, Wi-Fi + Bluetooth-moduler, till ett ordervärde av ca. 10k USD.


New sales channel and stocking order from TME

Stockholm, April 3rd, 2019 - H&D Wireless, Sweden's leading supplier of IoT modules and IoT+ RTLS Cloud platforms enters into distribution agreement and receives initial stocking order from Transfer Multisort Elektronik Ltd (TME) on high performance, dual mode Wi-Fi + Bluetooth modules and Evaluation boards. Order value is USD 10K.Informationsmemorandum (IM)

Nu finns H&D Wireless Informationsmemorandum (IM) tillgängligt på hemsidan: https://www.hd-wireless.com/investors/calendar/  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär