Hancap offentliggör årsredovisning för 2015 och genomför riktad nyemission om 30 MSEK

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2015 samt genomför riktad nyemission till huvudägaren.


Kallelse till årsstämma i Hancap

Aktieägarna i Hancap AB (publ), 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på Montörsgatan 9 i Halmstad.


Hancap har förvärvat glas- och fasadbolaget Skandinaviska Glassystem för 200 MSEK och uppdaterar tidigare lämnad prognos

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har den 11 april 2016 förvärvat Scandinavian Licence AB som äger samtliga aktier i Skandinaviska Glassystem AB ("Skandinaviska Glassystem") från K-Svets Förvaltnings Aktiebolag ("Säljaren"). Förvärvet skapar därmed en ny division i Hancap som inriktar sig på fasadlösningar till kommersiella byggnader. Förvärvet förväntas öka Bolagets omsättning med cirka 100 procent på årsbasis vilket även innebär att Bolagets tidigare lämnade prognos uppdateras.


Hancap publicerar bokslutskommuniké för 2015, uppdaterar princip för och lämnar prognos samt lämnar information om pågående förvärv

Bokslutskommunikén i sammandrag

Sammanfattning andra halvåret 2015

 • Omsättning ökade med 140 Mkr till 243 Mkr (103), motsvarande 135 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (13) 
 • EBITDA blev 13 Mkr (17) 
 • EBITDA före engångsposter blev 16 Mkr (17) 
 • Periodens resultat blev -17 Mkr (-5) 
 • Resultat per aktie blev -0,97 kr (-0,56)

Sammanfattning helåret 2015

 • Omsättning ökade med 228 Mkr till 425 Mkr (197), motsvarande 115 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 Mkr (8) 
 • EBITDA blev 24 Mkr (17) 
 • EBITDA justerat för engångsposter blev 27 Mkr (17) 
 • Periodens resultat blev -26 Mkr* (-4) 
 • Resultat per aktie blev -1,62 kr (-0,87)

* Resultatet belastats av omfattande förvärvsrelaterade finansiella engångskostnader om cirka 24 Mkr för helåret 2015.


Halvårsrapport januari - juni 2015

Nettoomsättningen för första halvåret 2015 (första halvåret 2014) uppgick till 182 Mkr (94). EBITDA uppgick till 11 Mkr (0). Per 30 juni 2015 uppgick det egna kapitalet till 285 Mkr (310) vilket motsvarar en soliditet om 38 procent (67).


Kommuniké från årsstämma i Hancap AB (publ) den 30 juni 2015

Vid den ordinarie årsstämman i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") som hölls den 30 juni 2015 beslutades följande:


Hancap Offentliggörande av årsredovisning 2014 samt ändring av förslag till beslut om utdelning på årsstämma 2015

Årsredovisningen avseende 2014 finns nu tillgänglig för nedladdning på Hancap AB:s ("Hancap" eller "Bolaget") hemsida, www.hancap.se. Årsredovisningen distribueras per post i mitten av juni till de aktieägare som efterfrågar den.


Kallelse till årsstämma för Hancap

Aktieägarna i Hancap AB (publ), 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Montörsgatan 9 i Halmstad.Hancap ändrar upplägg för publicering av prognos och ger uppdaterad prognos

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") ändrar upplägget för vad som ingår i Bolagets prognos till att endast omfatta omsättning och EBITDA samt offentliggör prognos efter förvärvet av Mistral Gruppen AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär