Hancap informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid extra bolagsstämman den 27 september 2018

Hancap informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid extra bolagsstämman den 27 september 2018 Som tidigare offentliggjorts i kallelsen till extra bolagsstämman den 27 september 2018 i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") kunde förslag till val av ytterligare högst två styrelseledamöter komma att presenteras senast per dagen för stämman. Verkställande direktör i Bolaget, Peter Kollert, har blivit informerad av Hancaps huvudägare Per Helander om att han föreslår att Finn Johnsson väljs som ny styrelseordförande i Bolaget. Som en följd av att Finn Johnsson föreslås till styrelseordförande kommer det i kallelsen till extra bolagsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval bli enligt följande.


Kallelse till extra bolagsstämma i Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 september 2018 klockan 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.


Hancaps CFO avgår och Hancap genomför organisationsutveckling i dotterbolag för stärkt marknadsgenomslag

Hancap AB ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att Rickard Dahl kommer att lämna sin tjänst som CFO den 22 november 2018 för nya utmaningar utanför Hancap. Hancap genomför även samordning av verksamheter i dotterbolag för fasadverksamheten i Skandinaviska Glassystem AB och uterums-/glaspartiverksamheten i Santex System AB.


Styrelsen i Hancap avgår och huvudägare ansöker om att Bolagsverket sammankallar extra bolagsstämma

Samtliga styrelseledamöter inklusive suppleanten i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har begärt eget utträde hos Bolagsverket. Med anledning därav avser huvudägaren i Bolaget, Per Helander, att ansöka om att Bolagsverket sammankallar extra bolagstämma för val av ny styrelse.


Komplettering PM 2018-08-29

Med anledning av pressmeddelandet "Likviditetstillskott och ny koncernstruktur" som offentliggjordes den 29 augusti 2018 offentliggör Hancap AB följande komplettering.


Likviditetstillskott och ny koncernstruktur

Huvudägaren, Per Helander, har via bolag och privat tillfört ytterligare 40 mkr i likvida medel till Hancap AB. Eftersom även andra kassaflödesstärkande åtgärder har initierats, anser styrelsen att likviditetssituationen är tillfredsställande löst. Andra halvåret förväntas uppnå ett förstärkt resultat och marknadsförutsättningarna för ett positivt 2019 föreligger.


Halvårsrapport för januari-juni 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Sammanfattning första halvåret 2018

  • Omsättningen uppgick till 412,3 Mkr (463,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 Mkr (-10,4)
  • EBITDA uppgick till 11,3 Mkr (2,8)
  • Justerat EBITDA uppgick till 16,7 Mkr (19,1)
  • Periodens resultat uppgick till -47,4 Mkr (-9,9)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,88 kr (-0,84)

Kommuniké från årsstämma 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juli 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Hancap kallar till årsstämma den 30 juli 2018

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juli 2018 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.


Hancap flyttar fram årsstämman den 29 juni 2018 för att i stället hålla årsstämma den 30 juli 2018 och möjliggöra utdelning enligt styrelsens förslag till beslut om utdelning

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen har beslutat att flytta årsstämman den 29 juni 2018 för att möjliggöra beslut om utdelning vid årsstämman. Styrelsen avser att på nytt kalla aktieägarna till årsstämma den 30 juli 2018. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta om utdelning för preferensaktier av serie A om totalt 44 384 903 kronor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär