Komplettering PM 2018-08-29

Med anledning av pressmeddelandet "Likviditetstillskott och ny koncernstruktur" som offentliggjordes den 29 augusti 2018 offentliggör Hancap AB följande komplettering.


Likviditetstillskott och ny koncernstruktur

Huvudägaren, Per Helander, har via bolag och privat tillfört ytterligare 40 mkr i likvida medel till Hancap AB. Eftersom även andra kassaflödesstärkande åtgärder har initierats, anser styrelsen att likviditetssituationen är tillfredsställande löst. Andra halvåret förväntas uppnå ett förstärkt resultat och marknadsförutsättningarna för ett positivt 2019 föreligger.


Halvårsrapport för januari-juni 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Sammanfattning första halvåret 2018

  • Omsättningen uppgick till 412,3 Mkr (463,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 Mkr (-10,4)
  • EBITDA uppgick till 11,3 Mkr (2,8)
  • Justerat EBITDA uppgick till 16,7 Mkr (19,1)
  • Periodens resultat uppgick till -47,4 Mkr (-9,9)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,88 kr (-0,84)

Kommuniké från årsstämma 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juli 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Hancap kallar till årsstämma den 30 juli 2018

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juli 2018 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.


Hancap flyttar fram årsstämman den 29 juni 2018 för att i stället hålla årsstämma den 30 juli 2018 och möjliggöra utdelning enligt styrelsens förslag till beslut om utdelning

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen har beslutat att flytta årsstämman den 29 juni 2018 för att möjliggöra beslut om utdelning vid årsstämman. Styrelsen avser att på nytt kalla aktieägarna till årsstämma den 30 juli 2018. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta om utdelning för preferensaktier av serie A om totalt 44 384 903 kronor.


Hancap tillsätter Peter Kollert som ny VD och Koncernchef samt Rickard Dahl som ny CFO för bolaget

Styrelsen i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har utsett Peter Kollert till ny Koncernchef (CEO) för Hancap med tillträde den 1 juni 2018. Han kommer med gedigen industri- och internationell erfarenhet, vilket stärker koncernen inför planerad utveckling och expansion. Rickard Dahl har utsetts till ny CFO för Bolaget och tillträder även den 1 juni 2018.


Hancap upprepar förtydligande gällande styrelsens förslag till utdelning inför årsstämman 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") upprepar härmed det förtydligande Bolaget gjorde den 25 april 2018 gällande styrelsens förslag till utdelning som presenterades i årsredovisningen.


Hancap kallar till årsstämma den 29 juni 2018

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.


Hancap meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av nyemitterade aktier har beslutats

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att 1 145 000 av de 1 308 571 teckningsoptioner som emitterades den 27 april 2018 har utnyttjats av Bolagets huvudägare och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 1 145 000 preferensaktier av serie A till tecknaren till en kurs om 35 kronor per preferensaktie av serie A.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: