Hancap Halvårsrapport för januari-juni 2017 samt justerad prognos

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari- juni 2017 samt mindre justering av helårsprognosen för 2017.

Sammanfattning första halvåret 2017

 • Omsättningen uppgick till 463,8 Mkr (329,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,4 Mkr (-3,4)
 • EBITDA uppgick till 2,8 Mkr (3,6)
 • Justerat EBITDA uppgick till 19,1 Mkr (19,4)
 • Periodens resultat uppgick till -9,9 Mkr (-58,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 kr (-2,59)

Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s ("Bolaget") obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna.


Förtydligande gällande beslutade utdelningsdagar

Hancap AB (publ) ("Bolaget") förtydligar härmed aktuella datum avseende utdelning för Bolagets preferensaktier av serie A.


Kommuniké från årsstämma 2017

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juni 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Påkallande av skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån

Hancap AB (publ) ("Bolaget") har begärt att långivarna i obligationslånet Hancap 2016/2019 ("Obligationerna") godkänner en begäran om ändring av obligationsvillkoren för att säkerställa det tidigare kommunicerade förvärvet av Sipral.


Hancap offentliggör planerat förvärv och obligations- samt preferensaktieemission

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") planerar att förvärva det tjeckiska fasadbolaget Sipral AS för cirka 230 MSEK och i samband med det genomföra en obligationsemission om 180 MSEK samt en riktad emission av preferensaktier av serie B om cirka 80 MSEK till säljaren av Sipral.


Hancap kallar till årsstämma den 30 juni 2017

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr. 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.


Hancap publicerar årsredovisning för 2016

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed årsredovisning för 2016.


Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem erhåller order om NOK 62m från Naturhistoriska Museet i Oslo

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") kan meddela att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om NOK 62m för ett klimatskal till ett utställningsväxthus från Naturhistoriska Museet i Oslo.


Bokslutskommuniké 2016 för Hancap AB (publ) samt prognos för 2017

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2016 samt lämnar prognos för 2017.

Sammanfattning andra halvåret 2016 proforma*

 • Omsättningen uppgick till 434 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,9 Mkr. 
 • EBITDA blev 30,6 Mkr.

Sammanfattning helåret 2016 proforma*

 • Omsättning uppgick till 881 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,2 Mkr.
 • EBITDA blev 50,0 Mkr

Sammanfattning andra halvåret 2016

 • Omsättning ökade med 191 Mkr till 434 Mkr (243), motsvarande 79 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (-96) 
 • EBITDA blev 7 Mkr (-90) 
 • Periodens resultat blev -59 Mkr (-117) 
 • Resultat per aktie blev -2,72 kr (-0,97)

Sammanfattning helåret 2016

 • Omsättning ökade med 338 Mkr till 763 Mkr (425), motsvarande 80 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-91) 
 • EBITDA blev 11 Mkr (-79) 
 • Periodens resultat blev -118 Mkr (-126) 
 • Resultat per aktie blev -5,31 kr (-5,54)

*Proforma inkluderar resultat från förvärvat bolag för hela 2016, samt har justerats för extraordinära kostnader relaterade till projekt som inte är att betrakta som normalt drift.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: