Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s ("Bolaget") obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna. I och med godkännandet tillskjuts nytt eget kapital till Bolaget från huvudägaren.


Påkallande av skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån

Hancap AB (publ) ("Bolaget") har begärt att långivarna i obligationslånet Hancap 2016/2019 ("Obligationen") godkänner en begäran om ändring av obligationsvillkoren i samband med att bolaget erhåller kapitalförstärkningstillskott från huvudägaren i form av nytt eget kapital.


Förändring i Hancaps styrelse

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar härmed att Lisa Flodin har valt att på egen begäran avgå som styrelseledamot i Bolaget på grund av omfattande engagemang utanför Hancap.


Hancap publicerar justerad prognos för 2017 samt uppdatering gällande aktuellt förvärv

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed en nedjustering av den prognos som tidigare lämnats samt en uppdatering om att förvärvet av det tjeckiska fasadbolaget Sipral kommer att skjutas till första kvartalet 2018 men att båda parter fortsättningsvis är positiva till affären.


Hancap Halvårsrapport för januari-juni 2017 samt justerad prognos

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari- juni 2017 samt mindre justering av helårsprognosen för 2017.

Sammanfattning första halvåret 2017

  • Omsättningen uppgick till 463,8 Mkr (329,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till -10,4 Mkr (-3,4)
  • EBITDA uppgick till 2,8 Mkr (3,6)
  • Justerat EBITDA uppgick till 19,1 Mkr (19,4)
  • Periodens resultat uppgick till -9,9 Mkr (-58,6)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,84 kr (-2,59)

Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s ("Bolaget") obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna.


Förtydligande gällande beslutade utdelningsdagar

Hancap AB (publ) ("Bolaget") förtydligar härmed aktuella datum avseende utdelning för Bolagets preferensaktier av serie A.


Kommuniké från årsstämma 2017

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juni 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Påkallande av skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån

Hancap AB (publ) ("Bolaget") har begärt att långivarna i obligationslånet Hancap 2016/2019 ("Obligationerna") godkänner en begäran om ändring av obligationsvillkoren för att säkerställa det tidigare kommunicerade förvärvet av Sipral.


Hancap offentliggör planerat förvärv och obligations- samt preferensaktieemission

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") planerar att förvärva det tjeckiska fasadbolaget Sipral AS för cirka 230 MSEK och i samband med det genomföra en obligationsemission om 180 MSEK samt en riktad emission av preferensaktier av serie B om cirka 80 MSEK till säljaren av Sipral.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: