Hancap offentliggör planerat förvärv och obligations- samt preferensaktieemission

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") planerar att förvärva det tjeckiska fasadbolaget Sipral AS för cirka 230 MSEK och i samband med det genomföra en obligationsemission om 180 MSEK samt en riktad emission av preferensaktier av serie B om cirka 80 MSEK till säljaren av Sipral.


Hancap kallar till årsstämma den 30 juni 2017

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr. 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.


Hancap publicerar årsredovisning för 2016

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed årsredovisning för 2016.


Hancaps dotterbolag Skandinaviska Glassystem erhåller order om NOK 62m från Naturhistoriska Museet i Oslo

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") kan meddela att dotterbolaget Skandinaviska Glassystem AB har erhållit en order om NOK 62m för ett klimatskal till ett utställningsväxthus från Naturhistoriska Museet i Oslo.


Bokslutskommuniké 2016 för Hancap AB (publ) samt prognos för 2017

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2016 samt lämnar prognos för 2017.

Sammanfattning andra halvåret 2016 proforma*

 • Omsättningen uppgick till 434 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,9 Mkr. 
 • EBITDA blev 30,6 Mkr.

Sammanfattning helåret 2016 proforma*

 • Omsättning uppgick till 881 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,2 Mkr.
 • EBITDA blev 50,0 Mkr

Sammanfattning andra halvåret 2016

 • Omsättning ökade med 191 Mkr till 434 Mkr (243), motsvarande 79 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (-96) 
 • EBITDA blev 7 Mkr (-90) 
 • Periodens resultat blev -59 Mkr (-117) 
 • Resultat per aktie blev -2,72 kr (-0,97)

Sammanfattning helåret 2016

 • Omsättning ökade med 338 Mkr till 763 Mkr (425), motsvarande 80 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-91) 
 • EBITDA blev 11 Mkr (-79) 
 • Periodens resultat blev -118 Mkr (-126) 
 • Resultat per aktie blev -5,31 kr (-5,54)

*Proforma inkluderar resultat från förvärvat bolag för hela 2016, samt har justerats för extraordinära kostnader relaterade till projekt som inte är att betrakta som normalt drift.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har hållit extra bolagsstämma i Halmstad den 14 mars 2017 där samtliga beslut fattades enligt styrelsens förslag.


Hancap kallar till extra bolagsstämma den 14 mars 2017

Aktieägarna i Hancap AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2017 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.


Hancap emitterar 125 MSEK under befintliga obligationsvillkor och kallar på obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") emitterar 125 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) under Bolagets existerande obligationsvillkor med en ram om 650 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) samt kallar till förtida inlösen av obligationslån 2013/2018 om 60 MSEK.


Hancap förändrar och förstärker management

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") stärker sin organisation ytterligare genom att Anders Isaksson tillträder som COO och vice VD. Samtidigt lämnar Petter Kristiansen sin tjänst som CFO i Bolaget.


Hancap undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer om ca 125 MSEK under befintliga obligationsvillkor, genomför en riktad emission om 50 MSEK samt meddelar EBITDA för perioden januari till september

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer om ca 125 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK) med Jool Markets AS som finansiell rådgivare, under Bolagets existerande obligationsvillkor med en ram om motsvarande 650 MSEK (eller motsvarande i USD eller NOK). Styrelsen i Bolaget har även beslutat att genomföra en riktad emission av preferensaktier av serie A om 50 MSEK. Bolaget meddelar vidare att EBITDA för perioden januari till september uppgår till över 50 MSEK proforma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: