Emissionserbjudande Qlife Holding AB (publ)

Teckna Qlife Holding AB
Teckningsperioden pågår fram tom den 7 februari, inför ansökan om listning på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 2 mars.

Kort om Qlife
Qlife är ett medicintekniskt företag som tillverkar hård- och mjukvaruplattformen Egoo.health ("Egoo") med vilken patienten kan genomföra olika typer av biomarkörtester baserat på en liten mängd blod. Egoo utför analyser som korrelerar till över 99 procent med högpresterande laboratorieinstrument. Egoo-instrumentet mäter för närvarande biomarkörer för de kroniska sjukdomarna Föllings sjukdom (Fenylketonuri, PKU), reumatoid artrit (RA) samt cancer. Produkten beräknas under 2020 vara redo för marknaden, givet CE-godkännande och att pågående valideringsprojekt faller väl ut. En fördel med produkten, Egoo-plattformen, är enligt bolaget att den i framtiden även avser kunna utföra analyser för andra sjukdomsområden, såsom diabetes, kardiologi och inflammatoriska sjukdomar, samt att genererad data enkelt kan delas mellan patient och läkare via molnet. Qlife har två aktiva patentansökningar som skyddar två centrala aspekter av bolagets plattformsteknologi, Egoo-plattformen.

En viktig milstolpe är att bolaget 2020 förväntas erhålla två CE-godkännanden (där första omfattar CE-märkning för professionell användning, samt efterföljande CE-märkning för användning i hemmet). Därtill är Qlifes ambition att under de kommande 3 - 5 åren utöka sin produktportfölj med test för ytterligare 10 - 15 biomarkörer inom specialiserade områden. Qlife har som målsättning att kunna sälja över 3000 Egoo-instrument och mer än 100 000 kapslar under de första två åren efter CE-märkningarna. När bolaget om cirka 3 - 4 år lanserar Egoo-systemet i konsumentsegmentet och ytterligare geografiska marknader så finns möjligheten till minst tio gånger så stor försäljningspotential.

Sammanfattning av Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 4 066 000 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att genom en riktad emission erbjuda upp till ytterligare 406 600 Units motsvarande ytterligare cirka 5 MSEK. Emissionskursen motsvarar en värdering pre-money om cirka 82,5 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet, från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare och externa investerare.

Samtliga medlemmar i styrelsen och ledningen med innehav av aktier samt vissa större aktieägare har åtagit sig att inte avyttra sina aktier under en period av tolv månader från och med första listningsdag. Antalet aktier under lock-up uppgår till cirka 73 procent av utestående aktier i bolaget före erbjudandet.

Unit: En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).
Teckningskurs: Teckningskursen är 12,30 SEK per unit, det vill säga 12,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt.
Teckningsoptionen: Teckningskursen är 17,50 SEK för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 3 - 31 maj 2021.
Teckningstid: Teckningstiden för units är 20 januari 2020 till och med 7 februari 2020.
Teckning: Teckning sker digitalt via Nordnet, Avanza eller din förvaltare.

Länkar (klicka på respektive)

Emissionsteaser och Prospekt
Pressrelease, Qlife tillkännager CE-märkning för professionell användning
Pressrelease, Medicinteknikbolaget Qlife Holding AB offentliggör prospekt avseende nyemission
Presentation från Stora Aktiedagen Stockholm den 25 Nov
Bolagets hemsida: www.qlifeholding.com

G&W FONDKOMMISSION
CORPORATE FINANCE
Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm
www.gwkapital.se


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Onsdagen den 20 januari går G&W Fondkommissions småbolagsfrukost - "Nya bolag på väg till börsen" - av stapeln.


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Nya spännande bolag kommer att delta och du kan följa presentationerna digitalt. Johan Widmark är moderator.


Emissionserbjudande Qlife Holding AB (publ)

Teckna Qlife Holding AB
Teckningsperioden pågår fram tom den 7 februari, inför ansökan om listning på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 2 mars.


Erbjudande till teckning av Units i Meltron AB, till och med 18 november

Meltron verkar inom LED-belysning, en mycket stor global marknad med god tillväxt. Meltron har starka patent och stor skalbarhet i sina lösningar, vilka innefattar gatubelysning (med förberedd inkorporering av övervakningskameror och trafikstyrning), belysning i svåra explosiva miljöer och andra industriella tillämpningar.


G&W Stockholm Open event

G&W Fondkommissions Stockholm Open event fredagen den 18 oktober var fullsatt. Fler än 250 personer tog del av en uppskattad intervju med Leif GW Persson samt presentationer av fem börsnoterade bolag och en IPO-kandidat, vilka också sändes i realtid via webben. Investerarintresset för eventet med bolag från Cleantech, Medtech, skog, spel och Tech-sektorn var stort. Därefter minglade investerare och bolag under Stockholm Open med ATP-tennis och god atmosfär.


G&W Fondkommission bjuder in till Kapitalmarknadsdag i samband med Stockholm Open 2019

Tid: 18 oktober kl. 10.00.

Plats: Kungliga Tennishallen.


Ferroamp genomför riktad nyemission

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att rikta en nyemission till Första AP-fonden på totalt 817 670 aktier till ett pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ca 23,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom nyemissionen riktad till Första AP-fonden möjliggörs ett accelererat fokus på fortsatt tillväxt, marknadsexpansionen och produktutveckling. I samband med Nyemissionen har G&W Fondkommission anlitats som finansiell rådgivare åt Ferroamp Elektronik.G&W Småbolagsfrukost tisdag 28 maj

G&W Småbolagsfrukost är ett samarbete mellan G&W Fondkommission och Financial Hearings. Bolagen presenterar sin verksamhet och därefter följer en frågestund ledd av journalist Johan Widmark. Det är ett perfekt tillfälle för investerare, media och analytiker att träffa bolagen och det finns även möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med bolagen under dagen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted