Positiva resultat inom projektet reumatoid artrit

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att de första resultaten erhållits med de produkter som bolaget utvecklat för applikation inom reumatoid artrit (RA). Resultaten är positiva och visar att produkterna selektivt och kvantitativt reducerar RA-associerade autoantikroppar i blod från patienter med reumatoid artrit. 

Som tidigare meddelats har bolaget inlett ett samarbete med ett ledande europeiskt forskningsinstitut inom området reumatoid artrit.

Reumatoid artrit (RA) även kallad ledgångsreumatism, är en relativt vanlig kroniskt förlöpande ledsjukdom som förekommer i hela världen och drabbar upp till 1 % av befolkningen. Insjuknandet som kan se olika ut hos olika individer är mest frekvent mellan 45 till 65 års ålder. Gemensamt är att leder och strukturerna runt omkring angrips och bryts ner, ledinflammationen leder till smärta, svullnad och minskad rörlighet som följd. Utan behandling förstörs lederna.

Den nuvarande medicinska behandlingen syftar till att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens förlopp. Detta fungerar väl för de flesta patienter, men 1 - 10 % tolererar inte eller svarar sämre på de medicinska behandlingarna.  

Flertalet RA-patienter bildar RA-associerade antikroppar, autoantikroppar. Syftet med det aktuella RA-projektet är att applicera bolagets unika teknologi för reduktion av RA-associerade autoantikroppar för att möjliggöra en effektivare behandling av sjukdomen.

Marknadspotentialen för en effektiv behandling inom detta område bedöms vara minst ca 10 gånger större än för bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO.

De resultat som nu erhållits visar att de produkter som bolaget utvecklat, selektivt och kvantitativt reducerar de RA-associerade autoantikropparna i blodprover från olika RA-patienter (in vitro). I nästa steg planeras fullskaliga produkter att produceras och testas. Faller detta väl ut så planerar bolaget att genomföra en klinisk studie av produkten inom samarbetet.    

Glycorex Transplantation AB har som ambition att utveckla och lansera nya produkter som kompletterar bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO. Bolagets primära fokus är en produkt för framtagning av universell blodplasma, men även produkter inom området autoimmuna sjukdomar. Den gemensamma nämnaren är bolagets unika teknologi som visats möjliggöra en effektiv och patientsäker behandling där de ämnen/antikroppar man önskar reducera i blodet selektivt och kvantitativt reduceras, utan att signifikant påverka andra blodkomponenter. Tekniken kan ses som en form av nanokirurgi på molekylnivå

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 08:30

Kort om bolaget

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 4 000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara cirka 600 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Kanada, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolaget genomför en riktad nyemission

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) genomför en riktad nyemission.

Emissionens syfte är att skapa ökade förutsättningar för Glycorex att:

  • Genomföra ökade marknadssatsningar för den befintliga produktlinjen Glycosorb®-ABO. 
  • Slutföra registrering och lansera den produkt man utvecklat för framtagning av universell blodplasma.
  • Driva och påskynda pågående utvecklingsprojekt.

Delårsrapport kvartal 3, 2019 (GTAB B)

Juli - september 2019 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättning: 10,2 miljoner kronor (6,5) +57 %
  • Rörelseresultat: 3,4 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 61 tkr.
  • Periodens resultat: 3,3 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 37 tkr.
  • Resultat per aktie: 0,05 kronor (0,00) - inga utspädningseffekter
  • Periodens kassaflöde blev 3,65 MSEK (-1,8 MSEK).
  • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i Österrike, Holland och Frankrike.
  • Två nya transplantationscentra i Indien tillkom under kvartalet. Glycosorb®-ABO har därmed sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder på fyra kontinenter.  

Goda resultat inom projektet Reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget genomfört simuleringar av patientbehandlingar på blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit och med goda resultat.


Delårsrapport kvartal 2, 2019 (GTAB B)

Ökad omsättning och positiv rörelsemarginal


Glycorex Transplantation AB: Statusuppdatering projektet reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget har påbörjat simulering av patientbehandlingar med blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit användande fullskaliga immunoadsorptionskolonner.


Positiva resultat inom projektet reumatoid artrit

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att de första resultaten erhållits med de produkter som bolaget utvecklat för applikation inom reumatoid artrit (RA). Resultaten är positiva och visar att produkterna selektivt och kvantitativt reducerar RA-associerade autoantikroppar i blod från patienter med reumatoid artrit. 


Årsstämma 22 maj 2019

Glycorex Transplantation AB höll den 22 maj 2019 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.


Kliniska resultat av Glycosorb®-UBP presenterade på kongress i USA (GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att kliniska resultat av bolagets produkt för framtagning av universell blodplasma är presenterade på The 40th American Society for Apheresis (ASFA) i Portland, USA. Testerna utfördes av Röda korset i Österrike, St. Anna Kinderspital UKKJ och Octapharma i Österrike.


Delårsrapport kvartal 1, 2019 (GTAB B)

Omsättning ökar 6 % och resultatet lyfter markantFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär