Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Ny ansvarig för Investor relations

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Jörgen Carlsson med start den 15 november tillträder som ansvarig för Investor relations, detta för att stärka närvaron gentemot kapitalmarknaden.

Jörgen Carlsson är sedan 1986 verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lund universitet. Under 17 år har han varit koncernredovisningschef med ansvar för extern rapportering för Aspiro AB, tidigare noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Jörgen är också författare till ett antal artiklar och böcker inom främst koncernredovisning. Jörgen har bl. a. fått ett hedersomnämnande i samband med utdelandet av utmärkelsen Årets Pedagog vid Linköpings universitet 2014.

Kontakt:  

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Om Glycorex Transplantation  

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 3000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Ny variant av Glycosorb® sänker förhöjda nivåer av galektin i blodplasma

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att en ny variant av bolagets befintliga medicintekniska produkt Glycosorb® binder och selektivt sänker nivån av galektin i blodplasma.


Korrigering: Första beställningen från Mexiko

Korrigeringen hänför sig till att datumet skall vara 28 februari (istället för 28 januari) i följande mening:
"Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 28 januari 2018 kl. 14:20"
Uppdatering framgår nedan.

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget nu erhållit den första ordern från bolagets distributör i Mexiko. 


Första beställningen från Mexiko

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget nu erhållit den första ordern från bolagets distributör i Mexiko.


Bokslutskommuniké januari-december 2017

Oktober - december 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,2 miljoner kronor (9,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,6 miljoner kronor (1,7)
 • Rörelseresultat: -14,2* miljoner kronor (1,0)
 • Periodens resultat: -14,2* miljoner kronor (1,0)
 • Resultat per aktie: -0,21 kronor (0,01)
 • Bolaget inledde i december ett samarbete med en större österrikisk blodbank för klinisk utvärdering av UBP-produkten.
 • Den minskade omsättningen är huvudsakligen relaterad till Tyskland och Holland, som tillsammans omsatte 2,1 MSEK mindre än under samma period 2016.
 • Försäljningen utvecklades positivt i framförallt Indien, Danmark och Frankrike.  
 • En första beställning från bolagets distributör i Qatar inkom under kvartalet. Ytterligare två kunder i Europa tillkom, varav ett nytt tyskt pediatriskt njurtransplantationscentrum och ett nytt njurtransplantationscentrum i Frankrike.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 2017

*inklusive nedskrivning av goodwill med 14,2 MSEK (0 MSEK) samt planenlig avskrivning med 0,5 MSEK (0,5 MSEK) på aktiverade utvecklingsutgifter och patent. Se ytterligare information på sid 3. 


Validering av UBP-produktens biokompatibilitet är slutförd

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att samtliga biokompatibilitetsstudier av produkten är genomförda, samtliga med godkända och utmärkta resultat.


Klinisk utvärdering av UBP i Österrike

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget påbörjar ett samarbete med en större blodbank i Österrike för klinisk utvärdering av bolagets UBP-produkt.


Delårsrapport kvartal 3, 2017

Juli - september 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (6,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,2)
 • Rörelseresultat: -0,8 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: -0,8 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,01)
 • Försäljningen utvecklades positivt på flertalet av våra marknader, inklusive Tyskland, vilket resulterade i en försäljningstillväxt om 3 %. Under kvartalet minskade försäljningen till framförallt två av Bolagets största marknader, England och Holland.
 • Bolagets försäljning till Tyskland ökade med 19 % fler sålda enheter, jämfört med samma period förra året. Ett nytt pediatriskt tyskt njurtransplantationscentrum tillkom.
 • Ett nytt levercentrum i Singapore genomförde framgångsrikt en levertransplantation. Sjukhuset som genomförde transplantationen tar emot patienter från olika delar av Sydostasien och är ett större levertransplantationscentrum i området.
 • Ett samarbete med en större blodbank i USA för klinisk utvärdering av Bolagets UBPprodukt påbörjades.
 • Bolaget etablerade ett samarbete med en distributör i Qatar, som efter periodens utgång gjorde en första beställning. Beställningen är den första som Bolaget fått från ett land på den Arabiska halvön.

Januari - september 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 22,4 miljoner kronor (23,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,3 miljoner kronor (2,1)
 • Rörelseresultat: -1,6 miljoner kronor (0,2)
 • Periodens resultat: -1,7 miljoner kronor (0,2)
 • Resultat per aktie: -0,02 kronor (0,00)

Första beställningen från Qatar

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget fått sin första order från Qatar.


Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Ny ansvarig för Investor relations

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Jörgen Carlsson med start den 15 november tillträder som ansvarig för Investor relations, detta för att stärka närvaron gentemot kapitalmarknaden.


Delårsrapport kvartal 2, 2017

 • Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (7,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,1)
 • Rörelseresultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,01)
 • Försäljningen ökade både på den asiatiska och nordamerikanska marknaden under andra kvartalet, framförallt i Indien och i Kanada. Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade däremot med 3 %. Bolaget hade en något försämrad försäljning till den australienska och europeiska marknaden jämfört med motsvarande period föregående år.  
 • Genombrott inom hjärttransplantation. Vid Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London har det genomförts fem stycken framgångsrika hjärttransplantationer på barn med hjälp av Glycosorb®-ABO. 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: