Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Ny ansvarig för Investor relations

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Jörgen Carlsson med start den 15 november tillträder som ansvarig för Investor relations, detta för att stärka närvaron gentemot kapitalmarknaden.

Jörgen Carlsson är sedan 1986 verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lund universitet. Under 17 år har han varit koncernredovisningschef med ansvar för extern rapportering för Aspiro AB, tidigare noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Jörgen är också författare till ett antal artiklar och böcker inom främst koncernredovisning. Jörgen har bl. a. fått ett hedersomnämnande i samband med utdelandet av utmärkelsen Årets Pedagog vid Linköpings universitet 2014.

Kontakt:  

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Om Glycorex Transplantation  

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 3000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Första beställningen från Qatar

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget fått sin första order från Qatar.


Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Ny ansvarig för Investor relations

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Jörgen Carlsson med start den 15 november tillträder som ansvarig för Investor relations, detta för att stärka närvaron gentemot kapitalmarknaden.


Delårsrapport kvartal 2, 2017

 • Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (7,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,1)
 • Rörelseresultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: -0,9 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,01)
 • Försäljningen ökade både på den asiatiska och nordamerikanska marknaden under andra kvartalet, framförallt i Indien och i Kanada. Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade däremot med 3 %. Bolaget hade en något försämrad försäljning till den australienska och europeiska marknaden jämfört med motsvarande period föregående år.  
 • Genombrott inom hjärttransplantation. Vid Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London har det genomförts fem stycken framgångsrika hjärttransplantationer på barn med hjälp av Glycosorb®-ABO. 

Glycorex Transplantation Klinisk utvärdering av UBP i USA

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget påbörjar ett samarbete med en större blodbank i USA för klinisk utvärdering av bolagets UBP-produkt.


Första leverpatienten i Singapore med Glycosorb®-ABO

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att den första blodgruppsinkompatibla leverpatienten i Singapore har transplanterats efter behandling med Glycosorb®-ABO. Transplantationen var framgångsrik.


Projekt UBP

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att de första delarna av den externa valideringen av bolagets egenutvecklade produkt för framtagning av universell blodplasma resulterat i tillfredställande resultat och att bolaget påbörjat den återstående delen av den externa valideringen, produktens biokompatibilitet.


Årsstämma 1 juni 2017

Glycorex Transplantation AB höll den 1 juni 2017 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.


Delårsrapport kvartal 1, 2017

Januari - mars 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 8,2 miljoner kronor (9,7),
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,7 miljoner kronor (2,4)
 • Rörelseresultat: 0,1 miljoner kronor (1,8)
 • Periodens resultat: 0,1 miljoner kronor (1,8)
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (0,03) 
 • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO minskade med 13 %. 
 • Exklusive den tyska marknaden sålde Bolaget 10,5 % fler enheter. Orderingången från den tyska marknaden minskade signifikant jämfört med motsvarande period förra året.
 • Som ett resultat av kostnadsbesparingar minskade rörelsekostnaderna med ca 5 %.

Kallelse till årsstämma 1 juni 2017

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till årsstämma den 1 juni 2017 kl. 18.00. 


Offentliggörande av årsredovisning

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolagets årsredovisning för 2016 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag 2017-04-28. Årsredovisningen finns även som bifogad fil.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: