Glycorex Transplantation Klinisk utvärdering av UBP i USA

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget påbörjar ett samarbete med en större blodbank i USA för klinisk utvärdering av bolagets UBP-produkt.

De första delarna av den externa valideringen av bolagets egenutvecklade produkt för framtagning av universell blodplasma har resulterat i tillfredställande resultat. Den externa valideringen av produktens biokompatibilitet är påbörjad.

Bolaget avser att därefter registrera produkten, primärt för framtagning av universell blodplasma från blodgivarplasma.

Mer än fyra miljoner enheter blodplasma används per år enbart i Europa. I USA hanteras motsvarande volymer. Blodgrupp AB-plasma och standardiserad plasma används som universell plasma. Dessa har dock nackdelar, exempelvis lösliga blodgruppsantigen som kan ge sidoeffekter och blodgrupp AB- plasma utgör endast 4-5 % av all blodgivarplasma. Andra produkter som eventuellt kan visa sig konkurrera med bolagets produkter är produkter som är konstruerade från alternativa material än de som bolaget använder i sina produkter. Såvitt bolaget känner till är dessa alternativa produkter emellertid inte kliniskt beprövade, till skillnad från bolagets aktiva material som använts i patientbehandlingar med bolagets befintliga produkt Glycosorb®-ABO under 16 års tid med utmärkta kliniska resultat och där behandlingarna visat sig vara både effektiva och skonsamma för patienten. För närmare beskrivning av marknad och produkt, se även bolagets Årsredovisning för 2016.

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 18 aug 2017 kl. 08:30

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 3000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis. 

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market. 

Glycorex Transplantation presenterar på Aktiedagen Malmö den 22 maj kl 08:30

Den 22 maj kl 08:30 presenterar Jörgen Carlsson, IR-ansvarig, Glycorex Transplantation AB den senaste utvecklingen i bolaget på Kockum Fritid, Västra Varsgatan 8, Malmö.


Delårsrapport kvartal 1, 2018 (GTAB B)

 • Nettoomsättning: 9,8 miljoner kronor (8,2) + 19 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,1 miljoner kronor (0,7)
 • Rörelseresultat: 1,8 miljoner kronor (0,1)
 • Periodens resultat: 1,9 miljoner kronor (0,1)
 • Resultat per aktie: 0,03 kronor (0,00)
 • Bolaget erhöll sin första beställning från Mexiko. 
 • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 14,5 % jämfört med motsvarande period förra året. Sammantaget ökade försäljningen av antalet enheter på samtliga kontinenter där Bolaget är aktivt (Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika).
 • Den externa valideringen av UBP-produktens biokompatibilitet slutfördes med godkända resultat.

En ny variant av Glycosorb® visades selektivt binda till galektiner, men inte till andra proteiner i plasma (in vitro)[1]. 


Rättelse: Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Kallelse till årsstämma 30 maj 2018

Årsstämman äger rum onsdagen den 30 maj 2018. Tidigare angavs torsdag vilket var fel veckodag.

Aktieägarna i GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 19.00 i Ideon Gateway/Elite Hotel, lokal Tera, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, Lund


Kallelse till årsstämma 30 maj 2018

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat 
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2018 kl. 19.00 i Ideon Gateway/Elite Hotel, lokal Tera, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, LundFörsta transplantationerna i Mexiko

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Mexiko nu genomfört de två första transplantationerna (samma dag, två olika centra) efter behandling av patienterna med bolagets produkt Glycosorb®-ABO. 


Ny variant av Glycosorb® sänker förhöjda nivåer av galektin i blodplasma

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att en ny variant av bolagets befintliga medicintekniska produkt Glycosorb® binder och selektivt sänker nivån av galektin i blodplasma.


Korrigering: Första beställningen från Mexiko

Korrigeringen hänför sig till att datumet skall vara 28 februari (istället för 28 januari) i följande mening:
"Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 28 januari 2018 kl. 14:20"
Uppdatering framgår nedan.

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget nu erhållit den första ordern från bolagets distributör i Mexiko. 


Första beställningen från Mexiko

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att Bolaget nu erhållit den första ordern från bolagets distributör i Mexiko.


Bokslutskommuniké januari-december 2017

Oktober - december 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,2 miljoner kronor (9,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,6 miljoner kronor (1,7)
 • Rörelseresultat: -14,2* miljoner kronor (1,0)
 • Periodens resultat: -14,2* miljoner kronor (1,0)
 • Resultat per aktie: -0,21 kronor (0,01)
 • Bolaget inledde i december ett samarbete med en större österrikisk blodbank för klinisk utvärdering av UBP-produkten.
 • Den minskade omsättningen är huvudsakligen relaterad till Tyskland och Holland, som tillsammans omsatte 2,1 MSEK mindre än under samma period 2016.
 • Försäljningen utvecklades positivt i framförallt Indien, Danmark och Frankrike.  
 • En första beställning från bolagets distributör i Qatar inkom under kvartalet. Ytterligare två kunder i Europa tillkom, varav ett nytt tyskt pediatriskt njurtransplantationscentrum och ett nytt njurtransplantationscentrum i Frankrike.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 2017

*inklusive nedskrivning av goodwill med 14,2 MSEK (0 MSEK) samt planenlig avskrivning med 0,5 MSEK (0,5 MSEK) på aktiverade utvecklingsutgifter och patent. Se ytterligare information på sid 3. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: