Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Kolonn för reduktion av Myasthenia gravis antikroppar uppvisar goda resultat in vitro. Statusuppdatering av UBP.

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att den medicintekniska produkt som bolaget utvecklat för behandling av Myasthenia gravis (MG) patienter uppvisar goda resultat in vitroDelårsrapport kvartal 2, 2018 (GTAB B)

April - juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,1 miljoner kronor (7,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,2 miljoner kronor (-0,2)
 • Rörelseresultat: -0,1 miljoner kronor (-0,9)
 • Periodens resultat: -0,2 miljoner kronor (-0,9)
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (-0,01)
 • De två första njurtransplantationerna med Glycosorb®-ABO genomfördes framgångsrikt i Mexiko. 
 • Positiv försäljningsutveckling i framförallt Indien, Singapore, Holland och Spanien.
 • I Indien tillkom sex nya transplantationscentra under kvartalet.
 • Svagare försäljningsutveckling framförallt till England, Frankrike, Sverige och Kanada. 

Förstärkning på säljsidan

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolaget förstärker försäljningsorganisationen för att ytterligare öka marknadssatsningen och affärsutvecklingen på tillväxtmarknaderna.


Lovande prekliniska resultat av en produkt för reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B specifika antikroppar

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att man erhållit lovande resultat med en produkt avsedd för simultan reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B-specifika antikroppar. Avsikten med produkten är att fler HLA-sensitiserade patienter ska kunna transplanteras.

Årsstämma 30 maj 2018

Glycorex Transplantation AB höll den 30 maj 2018 årsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.


Glycorex Transplantation presenterar på Aktiedagen Malmö den 22 maj kl 08:30

Den 22 maj kl 08:30 presenterar Jörgen Carlsson, IR-ansvarig, Glycorex Transplantation AB den senaste utvecklingen i bolaget på Kockum Fritid, Västra Varsgatan 8, Malmö.


Delårsrapport kvartal 1, 2018 (GTAB B)

 • Nettoomsättning: 9,8 miljoner kronor (8,2) + 19 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,1 miljoner kronor (0,7)
 • Rörelseresultat: 1,8 miljoner kronor (0,1)
 • Periodens resultat: 1,9 miljoner kronor (0,1)
 • Resultat per aktie: 0,03 kronor (0,00)
 • Bolaget erhöll sin första beställning från Mexiko. 
 • Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 14,5 % jämfört med motsvarande period förra året. Sammantaget ökade försäljningen av antalet enheter på samtliga kontinenter där Bolaget är aktivt (Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika).
 • Den externa valideringen av UBP-produktens biokompatibilitet slutfördes med godkända resultat.

En ny variant av Glycosorb® visades selektivt binda till galektiner, men inte till andra proteiner i plasma (in vitro)[1]. 


Rättelse: Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Kallelse till årsstämma 30 maj 2018

Årsstämman äger rum onsdagen den 30 maj 2018. Tidigare angavs torsdag vilket var fel veckodag.

Aktieägarna i GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 19.00 i Ideon Gateway/Elite Hotel, lokal Tera, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, Lund


Kallelse till årsstämma 30 maj 2018

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat 
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2018 kl. 19.00 i Ideon Gateway/Elite Hotel, lokal Tera, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, Lund


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: