Affärsidé

Att utveckla produkter för extrakorporal blodbehandling och kolhydratbaserade produkter som minskar risken för avstötning av transplanterade organ.

Verksamhet

Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver utveckling, produktion och försäljning inom organtransplantations- och blodbehandlingsområdena.

Företagets huvudprodukt Glycosorb-ABO möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare respektive mottagare. Produkten används vid en extrakorporeal blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker utanför kroppen i likhet med dialys. Produkten reducerar selektivt och effektivt den del av patientens antikroppar som annars skulle leda till avstötning vid en transplantation.

Bolaget har introducerat Glycosorb-ABO på fler än 180 centra i 27 länder i fyra världsdelar: Europa, Asien, Oceanien och Nordamerika. All produktion och stor del av försäljning sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större personal- och kostnadsökningar.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär