Delårsrapport Q3 2018

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2018 uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr). Minskningen i omsättning jämfört med 2017 förklaras av lägre intäkter från ComHat-patentet. Under kvartalet etablerades ett nytt återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic som täcker de nordiska marknaderna. Inom produktutvecklingen slutfördes första fasen i utvecklingen av en aktiv 28 GHz 5G-antennprototyp. Antennen visar mycket goda mätresultat med högt gain och låga förluster vilket lett till ett stort intresse från potentiella kunder.

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -9,0 mkr (-5,2 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -9,1 mkr (-5,3 mkr) vilket motsvarar -0,37 kr (-0,36 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var -11,0 mkr (-6,3 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 83,6 mkr (8,0 mkr)

Första nio månader (1 januari - 30 september 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 1,7 mkr (0,7 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -28,1 mkr (-15,3 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -28,3 mkr (-15,5 mkr) vilket motsvarar -1,81 kr (-1,05 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var 63,1 mkr (-19,0 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 83,6 mkr (8,0 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Det stora intresset inom automotive som vi upplevde innan sommaren håller i sig och har nu även kompletterats med ett starkt intresse för den 28 GHz 5G-antenn med integrerat chip som vi slutförde första utvecklingsfasen av under kvartalet. Intresset för att testa och utvärdera antennen har varit stort med många positiva reaktioner".

"Fokus under årets sista kvartal kommer vara på att intensifiera utvecklingen av bilradar samt på färdigställandet av E-band punkt-till-punkt antennen för leverans. Utöver detta fortsätter kunddialogerna med ambitionen att ingå strategiska avtal runt utveckling och prototypframställning. Med en stark finansiell position och ett stort kundintresse har vi goda möjligheter för ett kommersiellt genombrott innan året är slut".

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 08:30 CET.

2018-11-07

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves 

Telefon: +46 (0) 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Investor Relations

Per Andersson, CFO 

Telefon: + 46 (0) 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50 

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär