Gapwaves och Techno Creatives får utmärkelsen Red Dot

Gapwaves och The Techno Creatives har tillsammans vunnit den internationella utmärkelsen Red Dot i kategorin Brands & Communication design. Gapwaves utvecklar vågledarbaserade antennprodukter baserat på en patenterad teknologi och fick utmärkelsen for projektet "5G antenna product movie". Filmen är en 3D-animering som tagits fram tillsammans med Techno Creatives och som visar hur teknologin bakom Gapwaves vågledarbaserade antenner fungerar och inom vilka applikationsområden man gör skillnad.  

Gapwaves vågledarbaserade teknologi för millimetervågsfrekvenser har unika fördelar jämfört med existerande vågledarbaserade antennalternativ. Teknologin är baserad på en Artificial Magnetic Conductor som möjliggör kontaktlös propagering av elektromagnetiska vågor med avsevärt minskade överföringsförluster.

För att förklara och tydliggöra teknologins fördelar skapades en film byggd på storytelling och 3D-grafiska illustrationer i tre delar; problemlösning, Gapwaves lösning och framtidsvisionen med hjälp av ett visuellt språk och ljud skräddarsytt för olika publiker. Resultatet är en enhetsbaserad film som beskriver Gapwaves vision att vara en möjliggörare för autonoma fordon och smarta städer i en framtid där saker kommunicerar och samarbetar sömlöst för att få människors liv att flyta bättre.

"Vi är väldigt imponerade av The Techno Creatives arbete och glada att ta emot RedDot utmärkelsen. Vår ambition med filmerna var att visualisera Gapwaves unika teknologi och hur vår teknologi kan påverka samhället. Resultatet vida översteg våra förväntningar", säger Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist

"Gapwaves produkter är verkligen högteknologiska och att skapa en film där olika publiker förstår innebörden var en stimulerande utmaning. Vi är glada att Red Dot uppmärksammar vårt arbete och är väldigt glada att dela priset med Gapwaves", säger Joel Rozada, grundare av The Techno Creatives

Alla filmerna finns tillgängliga på https://www.gapwaves.com/videos/

ör ytterligare information kontakta Gapwaves eller The Techno Creatives:

Gapwaves

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO & Investor Relations
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com

The Techno Creatives

Fernanda Schimuneck, Brand & Ambassador Communicator
Telefonnummer: 0722 66 70 58
E-post: fernanda@technocreatives.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Om The Techno Creatives
The Techno Creatives skapar skräddarsydda ikoniska upplevelser-, tjänster- och produkt -partnerskap med företag globalt. Med kontor i Göteborg och Shenzen, The Techno Creatives skapar design, strategi och tech att utforska, utveckla och accelerera genom nya lösningar.

Gapwaves får beställning på prototypantenner till trafikövervakning

Gapwaves har erhållit en order på prototypantenner för användning inom radar för trafikövervakning. Ordern är från en mindre aktör som önskar att utvärdera möjligheterna med en vågledarbaserad antenn för olika typer av radar för trafikövervakning. Värdet på ordern är ca 1,5 mkr med beräknad leverans under första kvartalet 2021.


Gapwaves presenterar på Stora Aktiedagen Digitalt 9 november

Gapwaves kommer att delta på Aktiespararnas Stora Aktiedagen som sänds digitalt från Svenska Mässan i Göteborg måndag 9 november. Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist kommer att presentera bolaget klockan 10:30 följt av en moderatorledd frågestund.


Gapwaves CFO går vidare till ny tjänst

Gapwaves CFO Per Andersson har meddelat att han beslutat sig för att lämna sin tjänstpå Gapwaves. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.Rekryteringsprocessen av en ersättare har inletts. 


Gapwaves delårsrapport juli-september 2020: Fortsatt kundinflöde och ökade investeringar i utveckling

Det tredje kvartalets största händelser summeras till Gapwaves första order för serietillverkning, ett 5G utvecklingsavtal för repeaterlösningar på millimetervågsfrekvenser samt två order på prototypantenner för högupplöst radar. Omsättningen för perioden juli-september 2020 uppgick till 2,6 mkr (5,2 mkr) och för perioden januari-september till 14,3 mkr (10,9 mkr).


Gapwaves får uppföljningsorder från global techgigant

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på 77 GHz antennprototyper från en global techgigant, samma kund som pressmeddelande från 13 augusti avser. Ordern är för fortsatt test och utvärdering av Gapwaves teknologi och har ett värde om ca 1,7 mkr med beräknad leverans under första kvartalet 2021.


Gapwaves deltar i europeiskt forskningsprojekt för 5G V2X kommunikation

Gapwaves kommer att delta i ett nytt europeiskt forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020, "Integrated Telematics for Next Generation 5G Vehicular Communications". Projektets målsättning är att belysa utmaningarna i integrationen av 5G millimetervågsantenner för kommunikation mellan fordon och andra enheter (V2X). Gapwaves har blivit beviljat totalt 282 TEUR i bidrag för att anställa en doktorand som del av projektet.


Gapwaves får prototyporder från amerikanskt autotech bolag

Gapwaves har erhållit en order på 77 GHz prototypantenner till fordonsradar från amerikanska Aurora Innovation. Ordern är på ca 0,5 mkr och avser test och utvärdering av Gapwaves vågledarbaserade teknologi. Aurora Innovation är ett så kallat autotech bolag som genom flera olika teknologier och metoder utvecklar plattformar för autonoma fordon.


Gapwaves deltar på Redeye Autotech Seminar

Gapwaves kommer att delta på Redeye Autotech Seminar 14 oktober. Seminariet fokuserar på fordonsindustrin och all den nya teknologi som utvecklas för denna industri. Med på seminariet medverkar, utöver Gapwaves, bland annat Veoneer, Acconeer och Smart Eye. Klockan 10:30 kommer Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist att presentera bolaget och därefter medverka i en paneldebatt.


Gapwaves presenterar på Naventus Technology Summit

Gapwaves kommer att delta på Naventus Technology Summit 6 oktober på Grand Hotel i Stockholm. Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist kommer att presentera bolaget klockan 12:00 och därefter delta i en paneldiskussion som startar kl 13:00. Med på eventet är bland annat representanter för Ericsson, Google och Voi.


Gapwaves får 5G mm-vågs utvecklingsavtal

Gapwaves har idag ingått avtal om prototyputveckling av fasstyrda 5G vågledarbaserade antenner med en amerikansk leverantör av avancerad antennteknologi för telekomindustrin. Avtalets värde uppgår till ca 1 mkr i första fasen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted