Gapwaves delårsrapport juli-september 2020: Fortsatt kundinflöde och ökade investeringar i utveckling

Det tredje kvartalets största händelser summeras till Gapwaves första order för serietillverkning, ett 5G utvecklingsavtal för repeaterlösningar på millimetervågsfrekvenser samt två order på prototypantenner för högupplöst radar. Omsättningen för perioden juli-september 2020 uppgick till 2,6 mkr (5,2 mkr) och för perioden januari-september till 14,3 mkr (10,9 mkr).

Den ökade förlusten i det tredje kvartalet förklaras av högre investeringar i produktionsprocesser för att säkra kvalitet i högvolymstillverkning. Vidare var omsättningen lägre än jämförbart kvartal som ett resultat av att tidigare kvartal påverkats positivt av det licensavtal som ingicks med Veoneer i juli 2019. Under tredje kvartalet har underlag för större beställningar inkommit från flera av de kunder som tidigare utvärderat teknologin genom prototypbeställningar. Förhoppningen är att dessa ska resultera i fler order under de kommande kvartalen.

Covid-19 har på samma sätt som tidigare påverkat verksamheten i form av inställda mässor, svårigheter att resa och att träffa kunder. Senaste veckornas utveckling med ökad smittspridning har hittills inte påverkat verksamheten. Gapwaves följer nogsamt händelseförloppet och anpassar verksamheten efter rådande situation. Baserat på vårens Covid-19 situation ser vi inga signifikanta risker kopplade till vår verksamhet.

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,6 mkr (5,2 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 mkr (-5,4 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -12,6 mkr (-5,5 mkr) vilket motsvarar -0,45 kr (-0,22 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -12,8 mkr (-1,9 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 85,0 mkr (50,5 mkr)

Första halvåret: 1 januari - 30 september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,3 mkr (10,9 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -30,7 mkr (-24,8 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -30,8 mkr (-25,0 mkr) vilket motsvarar -1,13 kr (-1,03 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -24,4 mkr (-21,9 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 85,0 mkr (50,5 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Under det tredje kvartalet har vi framgångsrikt levererat vår första order av serietillverkade antenner. Leveransen är Gapwaves största hittills och har testat, och bekräftat, förmågan att leverera med återkommande hög kvalitet. Genom de utvecklingsorder som erhållits på prototypantenner till Aurora och en global techgigant ser segmentet för HD (high-definition) antenner till radar för olika typer av autonoma lösningar och plattformar ut att kunna bli ett nytt marknadsområde för Gapwaves.".

"Genom det utvecklingsavtal som ingicks i september för en 5G repeaterlösning på millimetervågsfrekvenser skapas möjligheter för produkter utanför den traditionella telekominfrastrukturen. Repeaters kommer att vara en avgörande produkt för att bygga sömlösa 5G-nätverk med god täckning inomhus och utomhus. Behovet av dessa lösningar signalerar också att marknaden för 5G på millimetervågsfrekvenser rör sig framåt".

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com
 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
ww.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-06 08:30 CET.

VD minskar aktieinnehav

Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist har avyttrat 123 352 B-aktier till en genomsnittlig kurs om ca 55 kr av privatekonomiska skäl. Lars-Inges innehav uppgår därefter till totalt 1 022 548 aktier, 848 000 A-aktier och 174 548 B-aktier, vilket gör honom till Gapwaves tredje största aktieägare baserat på aktieboken per 30 september 2020.


Gapwaves får order på prototypantenner från ny Tier 1 kund

Gapwaves har erhållit en order på prototypantenner för 77 GHz bilradar från en av de större underleverantörerna till fordonsindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Beställningen av vågledarbaserade antenner är för test och utvärdering av Gapwaves teknologi. Värdet av ordern uppgår till ca 0,6 mkr med förväntad leverans under första kvartalet 2021.


Valberedningen i Gapwaves utsedd

Valberedningen inför Gapwaves AB:s årsstämma 2021 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen.


Gapwaves får beställning på prototypantenner till trafikövervakning

Gapwaves har erhållit en order på prototypantenner för användning inom radar för trafikövervakning. Ordern är från en mindre aktör som önskar att utvärdera möjligheterna med en vågledarbaserad antenn för olika typer av radar för trafikövervakning. Värdet på ordern är ca 1,5 mkr med beräknad leverans under första kvartalet 2021.


Gapwaves presenterar på Stora Aktiedagen Digitalt 9 november

Gapwaves kommer att delta på Aktiespararnas Stora Aktiedagen som sänds digitalt från Svenska Mässan i Göteborg måndag 9 november. Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist kommer att presentera bolaget klockan 10:30 följt av en moderatorledd frågestund.


Gapwaves CFO går vidare till ny tjänst

Gapwaves CFO Per Andersson har meddelat att han beslutat sig för att lämna sin tjänstpå Gapwaves. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.Rekryteringsprocessen av en ersättare har inletts. 


Gapwaves delårsrapport juli-september 2020: Fortsatt kundinflöde och ökade investeringar i utveckling

Det tredje kvartalets största händelser summeras till Gapwaves första order för serietillverkning, ett 5G utvecklingsavtal för repeaterlösningar på millimetervågsfrekvenser samt två order på prototypantenner för högupplöst radar. Omsättningen för perioden juli-september 2020 uppgick till 2,6 mkr (5,2 mkr) och för perioden januari-september till 14,3 mkr (10,9 mkr).


Gapwaves får uppföljningsorder från global techgigant

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på 77 GHz antennprototyper från en global techgigant, samma kund som pressmeddelande från 13 augusti avser. Ordern är för fortsatt test och utvärdering av Gapwaves teknologi och har ett värde om ca 1,7 mkr med beräknad leverans under första kvartalet 2021.


Gapwaves deltar i europeiskt forskningsprojekt för 5G V2X kommunikation

Gapwaves kommer att delta i ett nytt europeiskt forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020, "Integrated Telematics for Next Generation 5G Vehicular Communications". Projektets målsättning är att belysa utmaningarna i integrationen av 5G millimetervågsantenner för kommunikation mellan fordon och andra enheter (V2X). Gapwaves har blivit beviljat totalt 282 TEUR i bidrag för att anställa en doktorand som del av projektet.


Gapwaves får prototyporder från amerikanskt autotech bolag

Gapwaves har erhållit en order på 77 GHz prototypantenner till fordonsradar från amerikanska Aurora Innovation. Ordern är på ca 0,5 mkr och avser test och utvärdering av Gapwaves vågledarbaserade teknologi. Aurora Innovation är ett så kallat autotech bolag som genom flera olika teknologier och metoder utvecklar plattformar för autonoma fordon.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted