Gapwaves delårsrapport april-juni 2020: Nya kunder och första order för serietillverkning

Under andra kvartalet 2020 erhölls och levererades prototypantenner till flera nya kunder; ZF, Infineon och Uhnder vilket innebär att Gapwaves teknik nu utvärderas i flera olika miljöer. Genom Uhnders order om 600 högupplösta radarantenner och senare i augusti ytterligare 3 000 antenner har även småskalig serieproduktion inletts. Omsättningen för perioden april-juni 2020 uppgick till 5,2 mkr (4,4 mkr) och för perioden januari-juni 2020 till 11,7 mkr (5,7 mkr).

Verksamheten har under det andra kvartalet fokuserat på utveckling och leverans av de beställningar som erhållits. Vidare har utvecklingen av ett produktionskoncept som möter de kvalitets- och kostnadskrav som ställs intensifierats i samband med att mindre serieproduktion startat för tillverkning av formsprutade antenner i plast. Med större fokus på kundspecifikt arbete och produktleveranser har intäktsmixen ändrats samtidigt som de aktiverade utgifterna minskat. I kombination med något ökade kostnader för produktionsutveckling samt en negativ valutaomräkningseffekt av likvida medel om ca -1 mkr utvecklades periodens resultat negativt jämfört med föregående år trots att intäkterna växte.

På grund av Covid-19 har det inte varit möjligt att delta på mässor och konferenser som var planerade under det andra kvartalet 2020. Aktiviteten inom försäljning har dock varit fortsatt hög drivet av diskussioner om ett långsiktigt avtal med den Tier 1 kund som utvecklingsarbete och prototyper tidigare levererats till. Vidare har det under senaste året märkts av ett ökat intresse för Gapwaves teknologi från nya globala kundgrupper med spännande tekniska agendor. Under kvartalet har diskussionerna med ett av dessa bolag intensifierats och i augusti fick Gapwaves en prototyporder om 1,5 mkr från en global techgigant.

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,2 mkr (4,4 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -11,2 mkr (-7,5 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -11,2 mkr (-7,6 mkr) vilket motsvarar -0,41 kr (-0,31 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -5,3 mkr (-9,8 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 97,8 mkr (52,4 mkr)

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,7 mkr (5,7 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,9 mkr (-19,4 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -19,0 mkr (-19,6 mkr) vilket motsvarar -0,70 kr (-0,80 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -11,6 mkr (-20,0 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 97,8 mkr (52,4 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Det andra kvartalet 2020 utvecklades positivt trots den osäkerhet som fanns kopplat till Covid-19. Vi har nu kommit i en ställning där vi arbetar med flera stora kunder och där vi även börjat leverera mindre volymer av högupplösta antenner i formsprutad plast. Vårt arbete fortsätter nu med att komma i en position där vi blir leverantör av vågledarbaserade antenner till dessa kunder".

"Under hela våren har vi intensivt arbetat för att ingå ett långsiktigt licens- eller försäljningsavtal med den Tier 1 underleverantör till fordonsindustrin som vi genomfört flera utvecklingsprojekt för. Dessvärre har Covid-19 och dess påverkan på kundens verksamhet, inkluderat svårigheter att mötas fysiskt, lett till fördröjningar i förhandlingarna. De tester och utvärderingar av våra leveranser så här långt har samtidigt visat mycket god prestanda. Förhandlingarna pågår och med kunskapen om våra tekniska framgångar är vi positiva till att vi ska finna ett avtalsupplägg som gynnar båda parter".

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

 

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Gapwaves delårsrapport april-juni 2020: Nya kunder och första order för serietillverkning

Under andra kvartalet 2020 erhölls och levererades prototypantenner till flera nya kunder; ZF, Infineon och Uhnder vilket innebär att Gapwaves teknik nu utvärderas i flera olika miljöer. Genom Uhnders order om 600 högupplösta radarantenner och senare i augusti ytterligare 3 000 antenner har även småskalig serieproduktion inletts. Omsättningen för perioden april-juni 2020 uppgick till 5,2 mkr (4,4 mkr) och för perioden januari-juni 2020 till 11,7 mkr (5,7 mkr).


Gapwaves och Techno Creatives får utmärkelsen Red Dot

Gapwaves och The Techno Creatives har tillsammans vunnit den internationella utmärkelsen Red Dot i kategorin Brands & Communication design. Gapwaves utvecklar vågledarbaserade antennprodukter baserat på en patenterad teknologi och fick utmärkelsen for projektet "5G antenna product movie". Filmen är en 3D-animering som tagits fram tillsammans med Techno Creatives och som visar hur teknologin bakom Gapwaves vågledarbaserade antenner fungerar och inom vilka applikationsområden man gör skillnad.  


Gapwaves får prototyporder på antenner från global techgigant

Gapwaves har erhållit en order på 77 GHz antennprototyper från en global techgigant. Ordern är för test och utvärdering av Gapwaves teknologi och har ett värde om ca 1,5 mkr med beräknad leverans under tredje kvartalet 2020.


Gapwaves får order på 3,000 77 GHz radarantenner

Gapwaves har erhållit en order på 3,000 antenner i formsprutad plast till 77 GHz radar från amerikanska Uhnder. Ordern kommer att levereras under det tredje kvartalet 2020 och beräknas vara värd ca 1 mkr.


Gapwaves får uppföljningsorder på radarantenner till "last-mile" transporter

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på antenner till 77 GHz radar från amerikanska Uhnder. Ordern är på totalt 600 antenner i formsprutad plast och är en vidareutveckling på de prototyper som tidigare levererats till Uhnder. Totalt ordervärde uppgår till ca 2 MSEK och leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2020.


Gapwaves deltar på websända evenemang med Aktiespararna och Redeye

Gapwaves kommer att medverka på Aktiedagen Digitalt 18 maj och på Redeye Growth Day 2 juni. Båda evenemangen sänds online och består av en företagspresentation av Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist följd av frågestund ledd av moderator.Gapwaves delårsrapport januari-mars 2020: Starkt kvartal utan störningar

Första kvartalet 2020 var bolagets starkaste hittills drivet av en kombination av order på 5G 28 GHz antenner, antennprototyper till 77 GHz bilradar och licensintäkter. Under kvartalet erhölls även en utvärderingsorder från en ny Tier 1 kund, ZF Friedrichshafen AG samtidigt som ett samarbete med Uhnder Inc, en amerikansk chipleverantör, inleddes. Omsättningen för perioden januari-mars 2020 uppgick till 6,5 mkr (1,3 mkr).


Gapwaves får prototyporder från chiptillverkare

Gapwaves har erhållit en order för utveckling av antennprototyper till 77 GHz fordonsradar värd ca 0,5 mkr att levereras under andra kvartalet 2020. Kunden Infineon Technologies, är en global tillverkare av halvledare med kunder inom både telekom och fordonsindustrin.


Gapwaves publicerar årsredovisning för 2019

Gapwaves årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas. Då Gapwaves revisor uppmanat bolaget att kommentera hur Covid-19 påverkar verksamheten publiceras här nedanför VD-ordet i sin helhet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted