Gapwaves delårsrapport januari-mars 2019: Starkt första kvartal med genombrott inom automotive och lansering av högeffekts 5G-antenn

Gapwaves omsättning under perioden januari-mars 2018 uppgick till 1,3 mkr (0,6 mkr). Ökningen i omsättning förklaras av de kundfinansierade avtal för utveckling av antenner till bilradar som ingåtts i såväl 2018 som under 2019. Kvartalets viktigaste händelse var det utvecklingsavtal om ca 5 mkr som tecknades med en av världens största underleverantörer till bilindustrin. Avtalet innebär kundspecifik utveckling av antenner baserade på Gapwaves vågledarteknologi och kan vid positivt utfall leda till miljonvolymer i ett senare skede.Kommuniké från årsstämma 2019 i Gapwaves AB

Vid Gapwaves AB:s årsstämma den 26 april 2019, fattades nedanstående beslut.


Gapwaves lanserar 77 GHz vågledarantenn för bilradar

Som ett resultat av satsningen inom Automotive och efterfrågan på bättre antenner till bilradar lanserar Gapwaves en 77 GHz vågledarbaserad referensantenn för bilradar. Antennen visar kraftigt förbättrad prestanda i form av detekteringsområde, räckvidd och värmeavledning för komponenter jämfört med kretskortbaserade antenner som används i dagens bilradar. Referensantennen är designad med standardiserad vågledaranslutning för att kunna testas och verifieras av ett flertal underleverantörer som utvecklar bilradar till fordonsindustrin.


Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.


Gapwaves receives design contract for automotive radar antenna

Following the prototype development contract signed in December 2018, Gapwaves has signed a design agreement for further development of antennas for 77GHz automotive radar with the same customer. The agreement is a continuation of the development of antenna prototypes that has been delivered to a Tier 1 supplier to the automotive industry. The total order value is estimated to ca 5 MSEK with expected delivery during the second quarter 2019.


Gapwaves har ingått designavtal för bilradar - uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr med förväntad leverans under andra kvartalet 2019.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

- Detta pressmeddelande är en uppdatering på pressmeddelande distribuerat 26 mars 2019 kl 8:30. Uppdateringen består av kontaktuppgifter till bolaget och till bolagets Certified Adviser - 

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.


Bokslutskommuniké 2018

Gapwaves omsättning under perioden oktober-december 2018 uppgick till 0,6 mkr (0,2 mkr). Omsättningen under kvartalet var främst ett resultat av den prototyporder som erhölls från en underleverantör till fordonsindustrin. Utöver detta tecknades ett återförsäljaravtal för den indiska marknaden med Globetek. Under kvartalet gav även Vinnova positiva besked och tilldelade totalt 18,7 mkr till Gapwaves, Chalmers Tekniska Högskola, Veoneer och CEVT för forskningsprojektet "Hardware for next generation millimeter wave automotive radar sensor".

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,6 mkr (0,2 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -15,6 mkr (-11,8 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -15,7 mkr (-11,9 mkr) vilket motsvarar -0,64 kr (-0,78 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var -11,3 mkr (12,6 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 72,4 mkr (20,6 mkr)

Första tolv månader (1 januari - 31 december 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 2,3 mkr (0,9 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -43,7 mkr (-27,1 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -44,0 mkr (-27,4 mkr) vilket motsvarar -2,01 kr (-1,84 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var 51,8 mkr (-6,5 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 72,4 mkr (20,6 mkr)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär