Gapwaves presenterar ny affärsstrategi koncentrerad till tre affärsområden

Styrelsen för Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har beslutat att anta en ny affärsstrategi baserad på Bolagets gapvågledarteknologi och de patent som är knutna till teknologin. Drivet av tillväxten inom datakommunikation i kombination med generationsskiftet från dagens 4G-nät till 5G-nät förväntas efterfrågan öka på såväl aktiva antenner som nya affärsmöjligheter. Med ambitionen att nå en central roll i denna förväntade utveckling avser Gapwaves att positionera sig som innovativ och oberoende komponentleverantör. Inom ramen för den nya affärsstrategin kommer Gapwaves att fokusera på tre tydliga affärsområden; telekom, automotive och mobiltelefoni, där varje affärsområde kännetecknas av sina egna unika möjligheter och utmaningar. Mot bakgrund av den nya strategin kommer styrelsen för Gapwaves att utvärdera olika alternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansieringsbehov.


Gapwaves har än en gång uppnått "Seal of Excellence" för ansökan om finansiering inom Horizon 2010

Gapwaves lämnade den 18 oktober i år in en ansökan om finansiering till programmet SME instrument phase 2 inom Horizon 2020. Besked har nu mottagits om att bolaget erhållit EU-kommissionens "Seal of Excellece", men att stöd ej erhållits. Gapwaves placerade sig på plats 26 av 476 sökanden.


Möt Gapwaves i Stockholm 23 november och i Göteborg 27 november

Gapwaves kommer att medverka vid RedEye Technology Seminar i Stockholm 23 november och på Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg 27 november.


Intervju med VD Lars-Inge Sjöqvist som kommenterar utvecklingen i Gapwaves och samarbetet med Jariet

Lars-Inge Sjöqvist intervjuades av Analysguiden den 2 november och kommenterar där den senaste utvecklingen i Gapwaves, utbyggnaden av 5G, fixed wireless access samt samarbetet med Jariet Technologies.


Delårsrapport januari-september 2017

Gapwaves ökade under tredje kvartalet farten i utvecklingen av aktiva antenner och har nu på allvar gått från ett forskningsbolag till ett bolag som kommer vara med och driva utvecklingen av 5G. Intresset för Gapwaves och den teknik vi besitter ökar och under kvartalet har diskussioner med potentiella partners och kunder fortsatt. 

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,3 MSEK vilket motsvarar -0,33 SEK per aktie
  • Periodens kassaflöde var -6,3 MSEK och likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,0 MSEK

Niomånadersperioden (1 januari - 30 september 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,7 MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,3 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -15,5 MSEK vilket motsvarar -1,05 SEK per aktie
  • Periodens kassaflöde uppgick till -19,0 MSEK

Jämförelsetal för 2016 är inte tillgängliga


Gapwaves and Jariet sign a MoU regarding joint development of state-of-the-art active antenna solutions

Gapwaves AB (publ) and Jariet Technologies Inc have signed a Memorandum of Understanding (MoU) regarding cooperation around development of active antenna solutions.


Konvertering av teckningsoptioner TO1 till B-aktier i Gapwaves

Från den 1 november till 28 november har innehavare av teckningsoptioner (Nasdaq: GAPW TO1B) möjlighet att för två optioner teckna sig för en B-aktie a 7,50 kr. Vid full konvertering kommer Gapwaves tillföras 23,6 mkr minus transaktionskostnader genom att 3 149 998 B-aktier emitteras. Utspädningseffekten vid full konvertering blir 21,3%.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Gapwaves

Vid extra bolagsstämma den 30 oktober 2017 valdes Jan Wäreby till ny ledamot av Gapwaves styrelse. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem, utan suppleanter. Styrelsen beslutade vidare att arvodet förblir i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2017.


Träffa Gapwaves på Aktiedagen i Falköping 23 oktober

Gapwaves medverkar på Aktiedagen i Pingstkyrkan i Falköping måndag 23 oktober. Vid evenemanget har du möjlighet att träffa representanter för Gapwaves samt lyssna på presentation av VD Lars-Inge Sjöqvist.


Besked om "Seal of Excellence" för ansökan om finansiering inom Horizon 2020

Gapwaves AB lämnade i juni i år in en ansökan om finansiering till programmet SME instrument phase 2 inom Horizon 2020. Besked har nu mottagits om att bolaget erhållit EU-kommissionens "Seal of Excellece", men att stöd ej erhållits då tillgängliga medel vid ansökningstidpunkten inte var tillräckliga för att finansiera alla som uppnått denna nivå.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: