Delårsrapport Q1 2016

  • Nettoomsättning 0,6 MSEK (1,2)
  • Periodens rörelseresultat -2,2 MSEK (-2,9)
  • Periodens resultat -2,1 MSEK (-2,6)
  • Orderstocken vid periodens slut 1,4 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 1 679 834 440 aktier
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,001 öre/aktie (-0,006)

VD har ordet

Intäkter och aviserade kostnadsbesparingar enligt plan samt första provinstallation gjord hos kund med nya systemplattformen 2Connectä

Det sedan tidigare aviserade förflyttningen från komponent till lösningsleverantör har fortsatt med god progress under kvartal 1 och de mål vi satt upp kring försäljning, kostnadsbesparingar och kundbearbetningar har uppnåtts.

Som ett led i detta har vi aviserat våra kunder inom Blåtandsmoduler med EOL (end-of-life). Kunder får möjlighet att lägga slutorders fram till sista juni och med slutleveranser sista september. Vi räknar med en positivt effekt på vår orderstock kvartal 2 följandes fakturering i kvartal 3.

Vi har under kvartalet påbörjat utveckling av vår nya industriella IoT systemplattform 2Connectä. 2Connectä är en flexibel och skalbar lösning som innefattar en variation av intelligenta sensorer, en universell Gateway (som stöder Bluetooth, MQTT och RFID) samt en kraftfull Cloud-baserad mjukvarulösning. Lösningen kan enkelt installeras och "leva" autonomt ihop med äldre traditionella system. Kunderna ges möjlighet att snabbt och utan ingrepp i befintlig miljö få nya tilläggsfunktioner som gör att operativa kostnader kan reduceras. Vi ser att vår lösning rätt införd ger bättre kontroll så att kunden preventivt kan vidta åtgärder vilket i slutändan ger betydande kostnadsbesparingar. 2Connectä har mottagits positivt av kunder och partners vilket avspeglas i den kund pipeline vi nu bygger.

Avveckling av verksamheten i Halmstad är genomförd enligt plan. Samtidigt har vi påbörjat bygget av en ny organisation där vi nu börjar få en bra sammansättning av medarbetare med just den erfarenhet och kompetens vi behöver. Idag är vi 12 personer som brinner för att utveckla bolaget i rätt riktning.

Den 31 mars hölls extra bolagsstämma då stämman konstaterade att Bolagets aktiekapital enligt kontrollbalansräkningen uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej skall likvideras, och att bolaget således ska fortsätta bedriva verksamheten.

Bolaget genomförde under kvartalet en ny finansieringsrunda. Förutom ett mindre lån av storägare handlades optionsprogram på Nordic MTF under mars månad. Samtidigt gjordes en riktad emission till teckningskursen 1,5 öre mot en grupp professionella investerare. Glädjande kan vi konstatera, efter rapporteringstidens utgång, att Bolaget sammantaget kommer tillföras under det första tertialet netto 12,7 MSEK i nytt kapital, vilket medför säkerställd drift under minst 12 månader.  Kapitalet skall uteslutande användas till fortsatt offensiv satsning inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Som ett resultat av säkrad drift har handeln av aktierna i Free2move Holding AB återförs från observationsavdelningen Nordic MTF.

I vårt förflyttning från komponent till lösningsleverantör har hela vår affärsmodell ändrats. En typisk installation av ett intelligent sensornätverk består av en betald provinstallation på ca SEK 50.000 och som vid positivt utfall genererar en representativ order på mellan SEK 750.000 till SEK 1.500.000. Leveransen innefattar hårdvara, mjukvara, tjänster och underhåll. Tiden till affär kortas betydligt jämfört med Bolagets tidigare OEM-komponentförsäljning.

Glädjande har vi fått en första beställning på 2Connectä som nu är i drift hos kund. Lösningen övervakar och reglerar värme med kostnadsreduktion som mål. Utvärdering av provinstallation kommer att göras i början av juni.

Vi har tillsammans satt upp ett mål att nå 5 provinstallationer hos kund med systemplattformen 2Connectä. Detta ska vi nå innan 30 juni och jag ser fram emot att positivt berätta mer om dessa framgångar.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar,

Anders Due-Boje VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted