Årsredovisning 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 finns nu tillgänglig på bolagets huvudkontor samt hemsida, www.free2move.se

Revisorn har i revisionsberättelse lämnat "Upplysningar av särskild betydelse" och fäster därvid uppmärksamheten på stycket om "Kapitalanskaffning" i förvaltningsberättelsen.

Stockholm 2015-05-27

Styrelsen
Free2move Holding AB

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Johan Johansson, VD Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691, aj.johansson@free2move.se

About Free2move Holding AB
Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names:

Free2move and SensMaster. Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted