Delårsrapport kvartal 1 2018

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr

Rapporten har inte granskats av revisor.
Årsstämma hålles den 24 maj. Nästa rapport Q2-2018 presenteras den 24 augusti.
Kommande rapporttillfälle därefter är Q3-2018 den 22 november 2018.

VD kommentar
Starkt fokus på positionering och marknadsbearbetning
I januari tillfördes Free2move Holding 13,7 MSEK i nytt rörelsekapital genom en övertecknad företrädesemission.

Första kvartalet har präglats av starkt fokus på positionering och marknadsetablering av vår 2ConnectTM plattform. Även om digitalisering och effektivisering står högt upp företagens agendor finns fortfarande en viss omogenhet i marknaden. Det innebär att vi måste lägga stor kraft på att bryta ny mark.

Därav är vi fortsatt inte nöjda med försäljningsutvecklingen och att vi inte kunnat leva upp till tidigare uppsatta mål. Detta främst beroende på att projektförsäljning har långa beslutsprocesser samt att det tagit längre tid än beräknat att få IBM-certifieringen "Ready for IBM Watson IoT" vilken vår 2Connect™ lösning erhöll först efter rapportperiodens slut. Förseningen har påverkat vår försäljning då certifieringen är ett viktigt steg i att skapa trovärdighet hos kunder och samarbetspartners.

Processen att positionera oss som en leverantör av kundanpassade helhetslösningar och tjänster inom industriell IoT fortlöper alltjämt genom strategiska partnerskap, förstärkning av marknadsorganisationen och intensiv marknadsbearbetning.

Under våren har vi utökat vårt utvecklingsteam med två personer för att kunna öka takten i vårt arbete med vidareutveckling, kvalitetssäkring och stabilisering av vår teknikplattform 2Connect™. Vi har också tagit fram appen Free2Move som visualiserar mätvärden såsom exempelvis temperatur och relativ luftfuktighet. Den ska användas som försäljningsverktyg för kundanpassade appar kopplade till våra lösningar. Vi ämnar med denna kunna visa hur vi kan hjälpa företag att arbeta mer effektivt, reducera kostnader, förbättra sin kundleverans och få bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar.  

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-05-24

Leif Syrstad
Verkställande Direktör

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move

Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se

Nerladdningsbara filerDelårsrapport kvartal 3 2018

 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -6,9 (-7,7)
 • Periodens Resultat MSEK -7,0 (-6,2)
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 2,0
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0011 kr (-0,0021) kr

Free2move AB har ingått avtal om nytt kundprojekt gällande inomhusklimat

Free2move AB har ingått ett avtal med ett utvecklingsbolag gällande utveckling av lösningar och applikationer för att mäta, styra och reglera inomhusklimat för konsumentmarknaden.


Delårsrapport kvartal 2 2018

 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
 • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr

Sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i Free2move Holding AB den 24 maj 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 1000 (tusen) befintliga aktier, ska slås samman till en ny. Samtidigt bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.Delårsrapport kvartal 1 2018

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr


Free2Moves 2Connect™ lösning har certifierats med IBM Watson IoT

Free2Moves 2Connect™ lösning, Free2Move Blue V1 R3, har certifierats "ready for IBM Watson IoT".Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: