Virtuell kapitalmarknadsdag 2020 - Fram^ presenterar en operationell uppdatering av läget i utvalda portföljbolag samt en allmän uppdatering till följd av pågående covid19-epidemi

Fram Skandinavien AB ("Fram") presenterar idag en uppdatering av pågående arbete inom utvalda portföljbolag samt delar med sig av bolagets perspektiv på senaste tidens utveckling till följd av coronaepidemin. I videon som spelades in den 12:e mars och nu publiceras på hemisdan presenterar Christopher Beselin, styrelseordförande, och Max Bergman, VD sin syn på marknadsutvecklingen och vikten av att vara välkapitaliserade i tider som dessa. Vidare ger utvalda portföljbolag en inblick i deras respektive verksamheter och frågor som inkommit från aktieägare besvaras i en Q&A.

"Vi är glada att kunna ge våra aktieägare en mer direkt inblick i det arbete som vi på Fram^ och våra portföljbolag gör, samtidigt som vi kan ta tillfället i akt att svara på aktieägarnas frågor kring verksamheten. Av naturliga skäl är detta även en bra tidpunkt att kommentera på hur bolaget påverkas direkt och indirekt av den pågående coronaepidemin." , säger Max Bergman, VD för Fram^.

Länk till presentationen: https://investors.wearefram.com/index.html#capmarket2020

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations-ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted