FRAM^ VÄLJER ATT INTE GENOMFÖRA FÖRVÄRVET AV CONCON PRIVATE LIMITED (ägarbolag till plattformen Giftup.lk) I SRI LANKA

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") tecknade den 28e september 2018 ett term sheet ("Avtalet") för förvärv av 60% av aktierna i Concon private limited ("Concon"). Fram^ har under de senaste fem månaderna följt Concon och fört nära dialog med dess ledningsgrupp. Affären var tänkt att utgöra ett led i den regionala expansionen av Fram^s betalningsplattform för anställningsförmåner online som sedan tidigare drivs i Vietnam. Avtalet och därmed förvärvet var villkorat av att ett antal mål uppnåddes. Eftersom dessa mål nu inte uppnåtts har Fram^ valt att inte genomföra förvärvet av Concon. Beslutet att inte genomföra affären leder inte till förlorad förvärvslikvid för Fram^ - processen kommer enbart att ha medfört försumbara legala rådgivningskostnader på under 5 000 USD.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2019 kl. 08:30 CET.

Stockholm den 14 mars 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com 

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se 

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted