Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.

Under kvartalet uppgick gruppens totala intäkter till 9 181 TSEK och nettoomsättningen till 8 723 TSEK, vilket motsvarar en ökning om +59% respektive +60% jämfört med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter uppgick till 458 TSEK.

Venture Buildern fortsätter att uppvisa hög tillväxttakt. Under det fjärde kvartalet uppnådde affärsområdet en omsättning om ca. 4,2 MSEK, motsvarande en tillväxttakt om +407% på årsbasis. Affärsområdet Venture Building var under kvartalet ungefär lika stort som det tidigare dominerande Standing Teams (ca. 4,6 MSEK omsättning under det fjärde kvartalet).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7 481 TSEK och påverkades negativt av en icke-realiserad valutakurseffekt om 2 379 TSEK samt investeringar inom Venture Building och Standing Teams. Under fjärde kvartalet uppgick de totala rörelsekostnaderna till 16,7 MSEK. De ökade kostnaderna är en planerad och naturlig följd av ökade investeringar inom venture buidling samt investeringar för att förbättra och växa verksamheten inom Standing Teams. Under kvartalet stärktes emellertid SEK mot både USD och VND, vilket hade en negativ engångseffekt på resultatet om c. -2,4 MSEK.

Under kvartalet slutfördes förvärvet av Vietnams största brölloppsplatform marry.vn, som också uppnådde lönsamhet. Marry.vn är redan fullt operationellt och genererade återkommande intäkter under samtliga månader i fjärde kvartalet. Marry genererade dessutom, som första venture, ett positivt kassaflöde under kvartalet (justerat för den betalda köpeskillingen). Under kommande kvartal kommer investeringstakten i Marry att öka, vilket väntas påverka resultatet och kassaflödet negativt.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2020 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.Fram byter likviditetsgarant


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär